Werken bij de EUR   HR informatie   Arbeidsvoorwaarden   Keuzemodel arbeidsvoorwaarden   Fiets

Fiets

Vanuit het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kunt u fiscaal voordelig een fiets aanschaffen.

Bronnen

Tijd, maximaal 10 verlofdagen, of uw vakantie- of eindejaarsuitkering.

Voorwaarden

 • U fiets minimaal de helft van uw werkdagen per jaar naar het werk.
 • Van de kosten van uw fiets krijgt u maximaal € 749,- inclusief BTW onbelast vergoed. (Uw voordeel betreft de niet betaalde belasting over de door u ingezette bron.)
 • Een eventuele meerprijs moet u zelf betalen, u kunt dan wel een voordelige lening van maximaal € 1500,- afsluiten. De wettelijke rente die de EUR van de fiscus moet heffen, wordt door de EUR terugbetaald doormiddel van een tegemoetkoming in de kosten van een fietsverzekering.
 • De catalogusprijs moet op de factuur vermeld te staan.
 • Daarnaast mag u € 82,- per jaar onbelast gebruiken voor de met de fiets samenhangende zaken zoals fiets- & regenkleding, onderhoud, reparaties en accessoires (bijvoorbeeld fietssloten).
 • Ook de premie van een gangbare fietsverzekering kan bij inzet van een bron onbelast worden vergoed.
 • Op het moment van aanschaf beschikt u over voldoende bronnen.
 • Indien u niet aan de fiscale voorwaarden voldoet, zijn de gevolgen voor uw eigen rekening (te betalen uit uw netto salaris).
 • U mag eens per drie jaar fiscaal voordelig een fiets aanschaffen.

Procedure

Het aanvraagformulier fiets moet u binnen twee maanden na aanschaf van de fiets, met als bijlage de originele factuur, inleveren bij uw HR afdeling. De factuur moet op uw naam staan. Ook vermeldt de factuur het BTW-nummer en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de leverancier. Het aanvraagformulier en de factuur worden door de EUR gearchiveerd voor controle door de fiscus.

Let op:

 • Over de waarde van uw bron betaalt u geen belasting of premies sociale zekerheid.
 • Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.

Voor verdere vragen over het aanschaffen van een fiets via het keuzemodel kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.