Fiets

LET OP! Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling, welke per 1 maart 2015 zal worden ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Meer informatie over de werkkostenregeling, de veranderingen en vernieuwingen vind u hier.

Vanuit het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kunt u fiscaal voordelig een fiets aanschaffen.

Bronnen

 • Tijd - maximaal 10 verlofdagen
 • Geld - vakantietoelage en/of eindejaarsuitkering

Voorwaarden

 • U fietst minimaal de helft van uw werkdagen per jaar naar het werk.
 • Van de kosten van uw fiets krijgt u maximaal € 749,- inclusief BTW onbelast vergoed. Uw voordeel betreft de niet betaalde belasting over de door u ingezette bron.
 • Een eventuele meerprijs moet u zelf betalen. Hiervoor kunt u een voordelige lening van maximaal € 1.500,- afsluiten. De wettelijke rente die de EUR van de fiscus moet heffen, wordt door de EUR terugbetaald door middel van een tegemoetkoming in de kosten van een fietsverzekering.
 • De catalogusprijs moet op de factuur vermeld staan.
 • Daarnaast mag u € 82,- per jaar onbelast gebruiken voor met de fiets samenhangende zaken zoals fiets- en regenkleding, onderhoud, reparaties en accessoires (bijvoorbeeld fietssloten).
 • Ook de premie van een gangbare fietsverzekering kan bij inzet van een bron onbelast worden vergoed.
 • Op het moment van aanschaf dient u over voldoende bronnen te beschikken.
 • Indien u niet aan de fiscale voorwaarden voldoet, zijn de gevolgen voor uw eigen rekening (te betalen uit uw netto salaris).
 • U mag maximaal eens per drie jaar fiscaal voordelig een fiets aanschaffen.

Aanvragen

 • Vanuit het KMA kunt u fiscaal voordelig een fiets aanschaffen door het formulier KMA – Aanvraag Fiets binnen twee maanden na aanschaf van de fiets, met als bijlage de originele factuur, in te leveren bij uw HR afdeling.
 • De factuur moet op uw naam staan. Ook vermeldt de factuur het BTW-nummer en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de leverancier.
 • Het aanvraagformulier en de factuur worden door de EUR gearchiveerd voor controle door de fiscus.

Let op

Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen belasting of sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.