Werken bij de EUR   HR informatie   Arbeidsvoorwaarden   Keuzemodel arbeidsvoorwaarden   Inleg levensloop

Inleg levensloop

U kunt via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kiezen voor een incidentele, onbelaste inleg voor uw levenslooprekening.

Let op: Inleg levensloop is alleen van toepassing indien u op 31-12-2011 een saldo van € 3.000 of meer had. Zie ook Levensloop.

Bronnen

Maximaal 10 verlofdagen, uw vakantie- of eindejaarsuitkering of salaris. Overigens is inleg van uw salaris voor dit doel altijd mogelijk.

Voorwaarden

U kunt alleen een belastingvrije inleg voor uw levensloop storten als u een levenslooprekening heeft. Bij inzet van een geldbron kiest u voor een vast bedrag of een vast percentage.

Bij gebruik van uw vakantiegeld als bron, moet u uw aanvraag uiterlijk in april indienen. Voor de eindejaarsuitkering geldt als uiterste inlevermaand november.

Let op:

  • Over de waarde van uw bron betaalt u geen belasting of premies sociale zekerheid.
  • Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.
  • De storting vindt binnen twee maanden plaats, tegelijk met uw salarisbetaling.

Klik op het aanvraagformulier incidentele inleg levensloop KMA om uw keuze kenbaar te maken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.