Inleg levensloop

U kunt via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kiezen voor een incidentele, onbelaste inleg voor uw levenslooprekening.

Bronnen

  • Tijd - maximaal 10 verlofdagen
  • Geld – vakantietoelage, eindejaarsuitkering en/of salaris

Voorwaarden

  • Inleg levensloop is alleen van toepassing indien u op 31-12-2011 een saldo van minimaal € 3.000,- had, zoals beschreven in de Levensloopregeling.
  • U kunt alleen een belastingvrije inleg voor uw levensloop storten als u een levenslooprekening heeft.
  • Bij inzet van een geldbron kiest u voor een vast bedrag of een vast percentage.
  • Bij gebruik van uw vakantiegeld als bron, moet u uw aanvraag uiterlijk in april indienen. Voor de eindejaarsuitkering geldt als uiterste inlevermaand november.

Aanvragen

U kunt inleg voor uw levenslooprekening aanvragen door het ingevulde formulier KMA – Aanvraag Levensloop incidenteel, voorzien van een handtekening, in te leven bij de HR administratie van uw organisatieonderdeel.

Let op

  • Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen belasting of sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.
  • De storting vindt binnen twee maanden plaats, tegelijk met uw salarisbetaling.

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.