Werken bij de EUR   Over de EUR   Bestuur en organisatie   Faculteiten   Faculteitsbureau

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de decaan en van
de faculteitsraad. Het bureau is verantwoordelijk voor de facultaire beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, met name op het terrein van onderwijs en onderzoek. Daarnaast verleent het bureau diensten aan facultaire medewerkers en
studenten en is belast met de feitelijke uitvoering van het financieel beheer en het personeelsbeheer van de faculteit. De decaan is door het College van Bestuur als faculteitsbeheerder aangewezen. De faculteitsdirecteur is het hoofd van het faculteitsbureau en is tevens subbeheerder onder de decaan.


Voldoen aan spelregels is taak bankbestuur

Sancties moeten niet alleen vanuit overheid komen

Grote kansen medische voedingsmarkt

Voeding die helpt bij bestrijden ziektes

Marius van Dijke benoemd tot hoogleraar Behavioural Ethics

Onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap

Filosofisch debat scholieren

Jury wijst winnaars aan