Werken bij de EUR   Over de EUR   Bestuur en organisatie   Faculteiten   Faculteitsraad

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan bij een faculteit. Deze raad wordt voor de helft gekozen door en uit de geleding van het personeel en voor de helft uit en door de studenten van de faculteit.

De personeelsgeleding van een faculteitsraad fungeert tevens als dienstraad, ondermeer m.b.t. het algemene personeelsbeleid, de toepassing van de arbeids- en dienstvoorwaarden en aangelegenheden betreffende de arbeidsomstandigheden, e.e.a. voor zover de decaan van de faculteit terzake bevoegdheden heeft.

Elke opleiding kent een eigen opleidingscommissie. Deze brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan de decaan c.q. de opleidingsdirecteur over alles wat het onderwijs van de opleiding betreft. De helft van de leden van een opleidingscommissie komt voort uit de studenten, de andere helft uit de docenten van de betreffende opleiding.


Voldoen aan spelregels is taak bankbestuur

Sancties moeten niet alleen vanuit overheid komen

Grote kansen medische voedingsmarkt

Voeding die helpt bij bestrijden ziektes

Marius van Dijke benoemd tot hoogleraar Behavioural Ethics

Onderzoek over gedragsethiek en integer leiderschap

Filosofisch debat scholieren

Jury wijst winnaars aan