Reglementen, richtlijnen en regelingen

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Algemeen
Faculteitsreglement van de faculteit der sociale wetenschappen pdf
Toelichting op artikelen in het faculteitsreglement 2005 pdf
Medewerkers
Loopbaanbeleid 2006: Uitwerking kwalificaties Onderzoek, Onderwijs en Management pdf
Reglement vaste commissie loopbaanbeleid FSW september 2006 pdf
Procedure ziek- en betermelding FSW 2006 pdf
Leefregels PC-Landschap en sancties bij overtreding www
Algemene voorwaarden Cursus Rekenkameronderzoek www
Regeling geschillen cursus Rekenkameronderzoek www
Het reglement van de FSW bibliotheekcommissie pdf
NIG Internal Procedures (huishoudelijk reglement) pdf
Studenten
Studiegidsen en Onderwijs- en Examenreglementen (OER)
Algemene studiegids FSW 2004/2005 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2004/2005 pdf
Vakkengids Sociologie 2004/2005 pdf
Studiegids Psychologie 2004/2005 pdf
Algemene studiegids FSW 2005/2006 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2005/2006 pdf
Vakkengids Sociologie 2005/2006 pdf
Vakkengids Bestuurskunde 2007-2008 pdf
Vakkengids Sociologie 2007-2008 pdf
Studiegids Psychologie 2007-2008 pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Bestuurskunde 2007-2008 pdf
Het Onderwijs Examen Reglement (OER) van de opleiding Sociologie 2007-2008 pdf
Studiegids Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009 pdf
Studiegids Parttime programma Bestuurskunde 2008-2009 pdf
Studiegids Sociologie 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (dagopleiding) 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Bestuurskunde (Parttime opleiding) 2008-2009 pdf
Onderwijs- en Examenregelingen Sociologie 2008-2009 pdf