Dies Natalis 2015

102e dies natalis: Global Health

Op maandag 9 november 2015 vond de 102e dies natalis van de Erasmus Universiteit plaats, met als thema ‘Global health’. Tijdens deze dies natalis stonden het Erasmus MC, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en het International Institute of Social Studies centraal.

Er werden eredoctoraten uitgereikt aan de Amerikaanse hoogleraren Paul J. Gertler en John P.A. Ioannidis. Paul Gertler (University of California) is een invloedrijke ontwikkelings- en gezondheidseconoom. Hij ontving het eredoctoraat vanwege de grote maatschappelijke relevantie van zijn onderzoeksresultaten op het gebied van de economische evaluatie van de impact van de financiering van gezondheidszorg. ‘There and Back Again: An Evaluator's Tale’ was zijn rede.

John Ioannidis (Stanford School of Medicine) is bekend vanwege zijn brede en baanbrekende internationaal onderzoek. Hij ontving het eredoctoraat vanwege de internationale oriëntatie van zijn baanbrekende onderzoeken en zijn brede visie op onderzoek in het algemeen. Met zijn rede ‘Boring discoveries, innovative replications’ aanvaardde hij het eredoctoraat.

Prof.dr. Eddy van Doorslaer, prof.dr. Arjun Bedi en prof.dr. Myriam Hunink waren de erepromotoren. 

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC, prof.dr. Ernst Kuipers, sprak de diesrede uit: ‘Bridging Ambitions’. 

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols sloot de middag af met de eerste uitreiking van de Athena Prijs, aan prof.dr. Maria Grever, voor de medewerker die zich uitzonderlijk inzet voor vrouwelijk talent. Met het uitreiken van deze prijs wil de universiteit vrouwelijk talent stimuleren.