Algemeen - Aan de slag met 24EUR7

Show all / Hide all

fold faq

Hoe wijzig ik mijn ERNA- wachtwoord?

Via de Identity Manager, het centrale ICT-identiteitsmanagementsysteem van de EUR, kun je je ERNA-wachtwoord wijzigen.

fold faq

Hoe kom ik in de 24EUR7-omgeving?

Je kunt op twee manieren in de 24EUR7-omgeving komen.
1.    Via de webbrowser: http://24eur7.nl.
2.    Met je lokale programma op je PC, Mac, Smartphone of Tablet.
Zie ook de instructies om dit te configuren.

fold faq

Waar vind ik mijn 24EUR7 accountinformatie?

Gebruik ‘Account Information’ om je profiel te bekijken.

Om je ‘Account Information’ te bekijken, klik in het mailscherm op ‘Settings->’Options’ rechtsboven. Klik op ‘Account’ en bekijk vervolgens in het ‘Account Information’-scherm naar de volgende informatie:

‘General’
Dit onderdeel bevat de algemene instellingen voor je account.

'Edit information'
Als je 'Edit information' selecteert vind je de overige accountinformatie die je zelf aan kunt passen.

'First name, Initial, Last name'
Hier vind je jouw gegevens die bekend zijn via Studielink. Je kunt deze gegevens alleen aanpassen via Studielink.

'Display name'
Dit is de naam waarmee je account verschijnt in de contactlijst, in ‘public groups’, en in mailberichten in het ‘To en ‘From’-veld.

'Windows Live ID'
Dit is de accountnaam waarmee je inlogt. De Windows Live ID bestaat uit je alias aan de linkerzijde van het @-teken en de domein suffix zoals 'eur.nl', aan de rechterzijde.

Let op: je accountnaam is niet hetzelfde als je e-mailadres!

Contact Location
Deze informatie is niet beschikbaar. De locatie-informatie is niet naar 24EUR7 gestuurd door de EUR.

Contact Numbers
Deze informatie is niet beschikbaar. De contactnummerinformatie is niet naar 24EUR7 gestuurd door de EUR.

fold faq

Hoe werkt Single Sign On (SSO)?

Single Sign On (SSO) wordt gebruikt om op verschillende webbased EUR-applicaties (bijvoorbeeld SIN-Online, Blackboard, MyEur, 24EUR7) in te loggen. Zodra je het eerste systeem benadert, kom je in SSO terecht. Als je daar inlogt, is het niet meer nodig om je voor toegang tot andere systemen te authenticeren. Authenticatie voor 24EUR7 loopt ook via SSO.

fold faq

Hoe maak ik een mooi EUR student mailadres?

Je initiële e-mailadres is opgebouwd met je studentnummer: 123456ab@student.eur.nl. In personal.idm.eur.nl kun je dit aanpassen door een alias te koppelen: jouwID@student.eur.nl.