Digitaal Toetsen

Toetsen raakt het hart van het onderwijsproces. Het verhogen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen staat in het hoger onderwijs de laatste jaren hoog op de agenda. Het digitaliseren van toetsen biedt kansen voor nieuwe vormen van toetsen, kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van toetsing en kan het toetsingsproces efficiënter en gemakkelijker maken voor studenten én docenten. 

Binnen het project Digitaal Toetsen is de aflopen periode geïnvesteerd in het opzetten van pilots, faciliteren van de community of practice en verzamelen van ervaringen binnen en buiten de EUR. 

De komende maanden gaan we een aantal scenario’s uitwerken en maken we een concreet plan van aanpak voor de komende jaren. Dit plan presenteren we 14 juni in de stuurgroep van het programma Digitaal=Normaal.

We doen dit uiteraard samen met de faculteiten en diensten. Het project heeft alleen kans van slagen als we komen tot een gezamenlijke en gedragen visie op de verdere ontwikkeling van digitaal toetsen binnen de EUR. Hierbij is het uitgangspunt dat niet alles in één keer mogelijk hoeft te zijn, maar we willen via geleidelijke groei en een helder plan digitaal toetsen een extra impuls geven.

Meer informatie over het plan voor de komende periode is te vinden in de presentatie project digitaal toetsen.

Projectorganisatie

Steven Losekoot

Project, scenario's en werkstroom Toetsorganisatie

E. losekoot@remove-this.eur.nl

Remy Fermont

Werkstroom Pilots en Community of Practice

E. fermont@remove-this.risbo.eur.nl

Berry Nijveld

Werkstroom Visie & Beleid

E. nijveld@remove-this.risbo.eur.nl

Bart Groenendijk

Werkstroom Toetsvoorziening

E. bart.groenendijk@remove-this.eur.nl

Wietse Buijs

Gebruikersgroep Digitaal Toetsen

E. buijs@remove-this.law.eur.nl


Vragen over het project?

Stuur een mail naar digitaaltoetsen@remove-this.eur.nl