Learning Innovation (RSM)

“Het vinden van de juiste balans tussen vakinhoudelijke kennis, pedagogiek en technologische hulpmiddelen.”

Het Learning Innovation Team (LIT) is in 2015 opgericht als onderdeel van de Rotterdam School of Management (RSM). Het hoofddoel van het LIT is om op een proactieve manier samen met programmadirecteuren en docenten het onderwijs binnen RSM te innoveren. Door middel van een moderne didactische aanpak en innovatieve middelen wordt de kwaliteit en waardepropositie van het onderwijs op een positieve manier beïnvloed.

Learning Innovation @ RSM

Een groeiend team

Het LIT werkt op zowel vak- en programmaniveau voor bachelor-, master- en postmasteropleidingen. Als gevolg van de toenemende aandacht voor initiatieven op het gebied van leerinnovatie, is het LIT de afgelopen periode gegroeid naar een totaal aantal van negen leden.

Omgaan met onderwijsuitdagingen

Er zijn verschillende innovatieve middelen beschikbaar om te helpen met onderwijsuitdagingen. Wil je graag de interactiviteit en betrokkenheid van studenten in grotere groepen verhogen? Of wil je advies inwinnen over hoe je het beste kan omgaan met een heterogene groep studenten? Het LIT adviseert en ondersteunt graag bij dit soort vraagstukken.

Het implementeren van kleinere middelen zoals Shakespeak (een handig programma waarmee je quizzen of enquêtes kan organiseren) of Catchbox (een gooibare microfoon) kan al een significante impact hebben op de interactie met en betrokkenheid van studenten.

Recente projecten

Het LIT is momenteel bezig met het ontwerp van een nieuw masterprogramma en het herontwerp van het curriculum van een bestaand bachelorprogramma. Hiervoor worden leerinnovatieworkshops georganiseerd en gefaciliteerd door het LIT. Op deze manier worden programmadirecteuren en docenten in een team-setting samengebracht om te praten over de inhoud en structuur van een programma.

Het LIT werkt ook met regelmaat op vakniveau samen met docenten om actieve werkvormen en leermethoden te introduceren. Dit kan er voor zorgen dat de participatie van studenten wordt verhoogd en de momenten van passief luisteren worden verlaagd.

Wil je meer weten?

Bezoek https://www.rsm.nl/li voor meer informatie. Het LIT heeft ook een praktische gids ontwikkeld met daarin een overzicht van verschillende innovatieve middelen en hoe je deze in bestaande vakken kan integreren.

Kom gerust langs!

Wil je de mogelijkheden voor jouw persoonlijke situatie bespreken? Bezoek het LIT in het Mandeville (T) gebouw, kamer T06-20.

Learning Innovation @ RSM