MyEUR

Wat is een DLWO?

De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hogeronderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten.

(Bron: wetenschappelijk technische raad SURF, 2011) 

Omdat een DLWO een samenstel is van georganiseerde digitale diensten, heeft een DLWO verschillende verschijningsvormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gepersonaliseerd webportaal, of om een serie apps voor een tablet of smartphone. Het kan daarbij zowel gaan om diensten van binnen de instelling (cijfers inzien, persoonlijk rooster), als om diensten van buiten (dropbox, weblectures andere instellingen, MOOCs, plagiaatcontrole als clouddienst)

In de DLWO ontsluiten we dus een samenstel van digitale diensten voor studenten en docenten. In februari 2015 is in dit kader een EUR-app voor studenten opgeleverd waarin zij de beschikking hebben over basisdiensten als onderwijscatalogus, roosters, cijfers, intekenen op onderwijs en tentamens en studieberichten.

DLWO Onderwijs

Het realiseren van het DLWO Onderwijs wordt vormgegeven binnen twee projecten, het DLWO Onderwijs Portal en het DLWO Onderwijs LMS, die een sterke relatie met elkaar hebben. Immers, de meeste (zo niet alle) functionaliteiten die het nieuwe LMS gaat bieden, zullen aan de gebruikersgroepen worden aangeboden via het in ontwikkeling zijnde Onderwijs Portal.

Onderstaand is de positionering van het project Verwerving LMS in relatie tot het project Onderwijs Portal schematisch weergegeven.

Op dit moment (februari 2016) zijn we voor beide projecten bezig in de fase Plateau 2. De verwachting is dat Plateau 2 grofweg heel 2016 zal duren.

Voor de Onderwijs Portal is er een ontwerp gemaakt voor een vernieuwd MyEUR voor studenten, dat gebaseerd is op onderzoek onder studenten en dat gevalideerd gaat worden door de faculteiten. In het ontwerp wordt aangegeven welke e-diensten studenten wensen, via welke devices zij die willen benaderen en hoe het geheel zal werken en ogen.

De uitvoering van het ontwerp wordt gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd. Dit wordt het nieuwe kader waarbinnen nieuwe onderwijsdiensten van het EUR worden gepresenteerd. Binnen dit kader kunnen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (online) leren en werken blijven accommoderen.

Het project DLWO Onderwijs raakt niet alleen doelgroep student. De omgeving zal op den duur ook impact hebben op docenten en ondersteunend personeel. Hoewel de focus in 2016 op de student ligt, zal 2017 en verder de docent eveneens de nadruk krijgen, alleen al omdat een nieuw LMS een belangrijk instrument is /zal worden bij de werkzaamheden van de docent. In de ontwikkeling zal het onderwijs ondersteunend personeel betrokken worden omdat zij een belangrijke schakel zijn in het verzorgen.

In het project Verwerving LMS wordt de keuze van het nieuwe Learning Management Systeem (LMS) voor de EUR bepaald. Voor het nieuwe LMS hebben we de ambitie om te gaan voor een moderne, modulaire aanpak, waarbij bijvoorbeeld ook functionaliteiten uit de Cloud eenvoudig kunnen worden gekoppeld binnen het DLWO Onderwijs.

Doelstellingen DLWO Onderwijs

  • Ondersteunt de EUR-ambities op het gebied van digitaal leren.
  • Ondersteunt onze internationale onderwijs ambities.
  • Maakt ‘One Academic Portal’ mogelijk, de meer intuïtieve leeromgeving zoals genoemd als strategische doelstelling in de EUR-strategie ‘Impact and Relevance’, en draagt bij aan hogere tevredenheid van studenten, uiteindelijk tot uitdrukking komend in NSE en ISB.

Projectorganisatie

Ger Somhorst Dominique Campman

Projectleiding: Ger Somhorst (DLWO Onderwijs Portal), Dominique Campman (DLWO Onderwijs LMS)