DLWO Onderwijs LMS

Binnen de Erasmus Universiteit (EUR) is een grote verscheidenheid aan Elektronische Leeromgevingen in gebruik, zoals Blackboard, Moodle, Canvas, xWeb (LawWeb, PsyWeb en CollegeWeb) en Sin-Online. De eerste drie zijn systemen van een externe leverancier, de andere zijn zelfbouwsystemen. Dit zorgt voor een grote diversiteit in functionaliteiten en verschillen in gebruiksvriendelijkheid en look-and-feel, zowel voor EUR-interne als –externe doelgroepen. Bovendien is het voor studenten die bij meerdere faculteiten studeren verwarrend; zij vragen om een eenduidige, intuïtieve digitale leer- en werkomgeving.

De diversiteit aan LMS-en zorgt er tevens voor dat de vraag- en ondersteuningsorganisatie zich moet richten op de verschillende platforms zonder dat er sprake is van kruisbestuiving over de platforms heen. Deze versnippering en verdeelde interne organisatie resulteert enerzijds in het weglekken van ontwikkel- en innovatiecapaciteit en onnodige onderhoudskosten voor de verschillende oplossingen, anderzijds staat het een EUR-breed georganiseerde uitvoering van de strategische doelstellingen rond online leren in de weg (zoals het werven van nieuwe doelgroepen uit de Leven Lang Leren en de internationalemarkt).
Een laatste belangrijke aanleiding voor EUR-brede heroverweging van een LMS komt voort uit de beëindiging van het landelijke contract dat afgesloten is door SURF voor de Blackboard-licentie per 1 januari 2016. Doordat het huidige contract niet meer voldoet aan de Europese aanbestedingsregels, dient elke onderwijsinstelling een aanbesteedbare visie op de LMS te ontwikkelen zodat alle marktpartijen de mogelijkheid hebben hun software bij een aanbesteding aan te bieden. De EUR heeft die visie eind vorig jaar afgerond.

Op basis van die visie gaan wij als EUR een nieuw LMS verwerven, en daarmee leggen we een belangrijk fundament onder de onderwijsvernieuwing aan de EUR en het programma Digitaal = Normaal.

Doelstellingen DLWO Onderwijs

Het project “DLWO Onderwijs Verwerving LMS” is een onderdeel van het DLWO Onderwijs. De verwerving van het nieuwe LMS voor de EUR, en de daaropvolgende implementatie in samenhang met het Onderwijs Portal:

 • Zorgt voor een rechtmatige inkoop van een nieuw LMS voor de Erasmus Universiteit.
 • Zorgt voor samenhang tussen de EUR-onderwijsapplicaties en sluit aan bij de EUR DLWO architectuur waardoor we sneller en doelmatiger kunnen werken aan verdere modernisering en verbetering van onze onderwijsapplicaties.
 • Maakt het voor de EUR en faculteiten gemakkelijker om toepassingen van buiten de EUR (uit de cloud) toe te passen.
 • Wordt uitgevoerd met betrokkenheid van studenten en docenten, waarbij de gebruikersvriendelijkheid van het nieuwe systeem voorop staat.
 • Legt het fundament voor een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de onderwijs- en ICT-ondersteuning in de exploitatie fase.

Resultaten

Het project Verwerving LMS levert de volgende deliverables op:

 • Specifiek voor het project LMS-verwerving:
  • Een breed gedragen aanbestedingsdocument voor het door de EUR te verwerven LMS
  • Een geselecteerd en gecontracteerd LMS voor de EUR
 • Samen met het Onderwijs Portal project:
  • Een governance structuur die hoogwaardige ondersteuning en vernieuwing van het DLWO Onderwijs (het totaal van Onderwijs Portal, LMS en daaraan gekoppelde systemen) tot doel heeft
  • Een implementatiestrategie als leidraad voor het implementatieproject van het LMS, afgestemd op het Onderwijs Portal project