DLWO Onderwijs Portal

De EUR wil haar digitale leer- en werkomgeving (DLWO) verder innoveren. Dit is onderdeel van de EUR-strategie ‘Impact & Relevance’. Een nieuwe DLWO draagt bij aan één van de doelstellingen uit de EUR-strategie, namelijk de introductie van een intuïtievere en gebruiksvriendelijke DLWO voor medewerkers en studenten. Er zijn diverse redenen om deze gezamenlijk in beheer te nemen en te verbeteren.

In de eerste plaats is er bij de EUR een complexe situatie ontstaan door het in gebruik zijn van verschillende systemen (OSIRIS, Syllabus+) en systemen met vergelijkbare functionaliteiten. We denken aan SIN-online, Blackboard, Moodle, Canvas en X-web in zeven smaken (waaronder bijvoorbeeld PsyWeb en EUC Web). Studenten ervaren deze situatie in het gebruik als suboptimaal en verwarrend. Zeker studenten die aan vakken volgen bij meerdere faculteiten. Investeren in een goede ondersteuning loont, zo blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van LawWeb door studenten van ESL. ESL heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het samenbrengen van verschillende diensten onder een noemer. Dat wordt door de student als goed beoordeeld. Door dit EUR-breed aanbieden heeft de hele studenten populatie deze voordelen. Dit vraagt om ‘One Academic Portal’.

In de tweede plaats is het suboptimaal en kostbaar om al deze (vergelijkbare) systemen in de lucht te houden bij krimpende middelen. Gezamenlijke doorontwikkeling is beter mogelijk als partijen samenwerken aan de verbetering en uitbouw van een leeromgeving voor alle EUR-studenten. Modulair en decentrale ontwikkeling blijft in de toekomst ook nodig, bijvoorbeeld in geval van een ander onderwijs methodiek (zoals PGO). Deze modulaire aanpak moet juist flexibel binnen de omgevingen mogelijk zijn.

Doelstellingen Project DLWO Onderwijs Portal project in 2016

DLWO Onderwijs Portal project draagt bij aan de hoofddoelstelling van een nieuwe DLWO voor studenten:

  • Het realiseren van ‘One Academic Portal’
  • Het ontsluiten van de Informatiediensten die eerder door studenten zijn aangegeven (toptaken) toegespitst op informatie uit andere systemen dan de bestaande LMS-en zoals Blackboard, Moodle, Canvas etc.
  • Het voorbereiden van het ontsluiten van Informatiediensten die worden gevoed door het nieuwe LMS.
  • Het ontsluiten van onderwijsondersteunende informatie die aanvullend op de toptaken nodig is.
  • Mogelijkheden voor faculteiten verruimen door toepassing moderne architectuur, die het ook mogelijk maakt toepassingen van buiten de EUR makkelijker toe te passen.

Resultaten

Het resultaat van het project in 2016 is als volgt:

  1. Een responsive website inclusief mobiele toepassing voor alle EUR-studenten met daarin de belangrijkste diensten die studenten gebruiken om digitaal te leren en werken bij de EUR waarbij gebruikersvriendelijkheid voorop staat.
  2. In samenhang met het LMS traject de inrichting van governance en beheer en support voor DLWO Onderwijs, waarbij de huidige governance van SIN-online wordt samengebracht met de governance op DLWO Onderwijs. Idem voor beheer en financiering.
  3. Het leren werken onder en het werkend krijgen van de nieuwe ICT-architectuur (een investering in de toekomst).
  4. Het inrichten van een DLWO Onderwijs ’ontwikkelfabriek’ die bij de doorontwikkeling van de portal garant staat voor kwalitatief goede producten.
  5. Een projectplan voor implementatie van plateau 3.