Zoeken

Agenda

Digitaal is Normaal

Kick-Off start DLWO Onderwijs

Donderdag, 24 maart 2016

De projecten DLWO Onderwijs Portal en LMS zijn deze week officieel van start gegaan. De verschillende teams zijn al een tijd hard aan het werk, maar deze week gold als de eerste echte start in de nieuwe projectformatie. Deze start werd formeel ingeluid met een actieve Kick-Off bijeenkomst op 23 maart met alle betrokken projectmedewerkers. 

Update: DLWO Onderwijs

Vrijdag, 19 februari 2016

Op 10 februari stonden in de Stuurgroep D=N, de PID’s voor DLWO Portal en Verwerving LMS op de agenda. Parallel aan de behandeling in de Stuurgroep van de PID’s, stond er al een aantal afspraken om nog meer scherpte te krijgen in de detaillering van de projectaanpak en de financiering daarvan.

Nieuwe projecten online onderwijs gestart!

Maandag, 15 februari 2016

Recent zijn vier nieuwe innovatieve projecten gestart op het gebied van online onderwijs. Het betreft de ontwikkeling van een MOOC Health Business Administration, de ontwikkeling van online modules op het gebied van de rol van pluralisme in economie, het blended maken van de Master Public Health Track en het het ontwikkelen van flexibele, zeer korte online oefenmodules op het gebied van microeconomie en statistiek.

Jaarplan online onderwijs 2016 goedgekeurd

Maandag, 15 februari 2016

In de stuurgroepvergadering van 9 februari j.l. is het jaarplan online onderwijs 2016 goedgekeurd. De focus in 2016 ligt bij de ontwikkeling van nieuwe online modules, verdere verbetering van het campus-based onderwijs door de inzet van online onderwijs- en leertrajecten en het uitvoeren van cutting-edge innovatieprojecten.

EUR werkt aan kwaliteit(sstandaarden) online onderwijs

Maandag, 15 februari 2016

Binnen het deelprogramma online onderwijs worden drie werkgroepen ingericht met als taakstelling om de kwaliteit en opbrengst van het online onderwijs op de EUR (intern en extern) te valideren. Het betreft de werkgroepen accreditatie en kwaliteitszorg van online onderwijs, evidence-based online onderwijs en business modellen online onderwijs.