Community for Learning & Innovation

De afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit met het programma Digitaal is Normaal veel in online onderwijs geïnvesteerd. Om verschillende lopende initiatieven met elkaar te verbinden en verder te versterken is er nu een nieuw programma gestart: de Community for Learning & Innovation. De projecten van Digitaal is Normaal zijn hierin ondergebracht.

In de Community for Learning & Innovation (CLI) bundelen faculteiten, facultaire innovatieteams, docenten en studenten hun krachten om samen te werken aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Lees meer over CLI.

Nieuws

Werkbezoek Extension School TU Delft

Dinsdag, 19 april 2016

Zoals eerder aangekondigd, zijn wij op 30 maart met een groot gezelschap op werkbezoek geweest bij de collega’s van de TU Delft, meer specifiek, de Extension School.

Kick-off brainstormsessie Visie Online Onderwijs EUR 2020

Dinsdag, 5 april 2016

Op donderdag 31 maart heeft de eerste brainstormsessie, met de Visiegroep als sponsoren van de Visie Online Onderwijs, plaatsgevonden.

Kick-Off start DLWO Onderwijs

Donderdag, 24 maart 2016

De projecten DLWO Onderwijs Portal en LMS zijn deze week officieel van start gegaan. De verschillende teams zijn al een tijd hard aan het werk, maar deze week gold als de eerste echte start in de nieuwe projectformatie. Deze start werd formeel ingeluid met een actieve Kick-Off bijeenkomst op 23 maart met alle betrokken projectmedewerkers. 

Update: DLWO Onderwijs

Vrijdag, 19 februari 2016

Op 10 februari stonden in de Stuurgroep D=N, de PID’s voor DLWO Portal en Verwerving LMS op de agenda. Parallel aan de behandeling in de Stuurgroep van de PID’s, stond er al een aantal afspraken om nog meer scherpte te krijgen in de detaillering van de projectaanpak en de financiering daarvan.

EUR werkt aan kwaliteit(sstandaarden) online onderwijs

Maandag, 15 februari 2016

Binnen het deelprogramma online onderwijs worden drie werkgroepen ingericht met als taakstelling om de kwaliteit en opbrengst van het online onderwijs op de EUR (intern en extern) te valideren. Het betreft de werkgroepen accreditatie en kwaliteitszorg van online onderwijs, evidence-based online onderwijs en business modellen online onderwijs.