Community for Learning & Innovation

De afgelopen jaren heeft de Erasmus Universiteit met het programma Digitaal is Normaal veel in online onderwijs geïnvesteerd. Om verschillende lopende initiatieven met elkaar te verbinden en verder te versterken is er nu een nieuw programma gestart: de Community for Learning & Innovation. De projecten van Digitaal is Normaal zijn hierin ondergebracht.

In de Community for Learning & Innovation (CLI) bundelen faculteiten, facultaire innovatieteams, docenten en studenten hun krachten om samen te werken aan vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Lees meer over CLI.

Nieuws

ESE iTeam: Quality Impetus Programme

Maandag, 4 juli 2016

Om verder te innoveren en vakken te verbeteren, heeft Erasmus School of Economics (ESE) extra fondsen gekregen, hieruit is het Quality Impetus Programme geïnitieerd.

Aankondiging: bEURs Online Onderwijs 2016

Donderdag, 30 juni 2016

Vorig jaar hebben wij de eerste editie van bEURs Online Onderwijs georganiseerd. Meer dan 100 aanwezigen zagen het resultaat van 8 innovatieve online onderwijs projecten voorbij komen: van de streamingsdienst voor juridische literatuur tot MOOC’s over Econometrie en Serious Gaming.

Innovation Lab + Teaching Academy = The Educators' Hub

Woensdag, 29 juni 2016

De ideeën en plannen voor het Innovation Lab worden steeds duidelijker, hierdoor raakten wij bewust van een parallel nieuw initiatief dat op stoom raakt: de Teaching Academy.

Voorstel EUR App goedgekeurd

Dinsdag, 28 juni 2016

Parallel aan de visievorming is het programmateam bezig geweest met het schrijven van een projectvoorstel ten behoeve van de EUR app. Dit voorstel is op 21 juni jongstleden formeel goedgekeurd.

Update: Visievorming Online Onderwijs

Maandag, 27 juni 2016

Met de sessie op 31 maart is de scan fase, de eerste fase van de visievorming, afgesloten en is de focus fase aangebroken. In de zogenaamde focusfase worden nieuwe ideeën getoetst, nieuwe prototypes gebouwd, bestaande modellen afgebroken en opnieuw gemodelleerd, met als doel een gezamenlijke visie op Online Onderwijs te “bouwen”.