Online Onderwijs

Doel online onderwijs EUR

Online onderwijs is een belangrijk strategisch speerpunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Online onderwijs wordt daarbij nadrukkelijk niet gezien als losse activiteit, maar duidelijk als geïntegreerde activiteit om de strategische doelen van de EUR op het gebied van internationalisering (o.a. aantrekken nieuwe doelgroepen studenten, bevorderen studentmobiliteit, en versterken wereldwijde exposure EUR), verdere verbetering van de kwaliteit van de opleidingen van de EUR, en valorisatie van kennis/ vormgeven van life long learning vorm te geven.

Wat is er al bereikt?

Vanaf de zomer van 2014 heeft de EUR voor een bottom-up-benadering gekozen om invulling te geven aan de realisatie van haar strategische doelen op het gebied van online onderwijs. In totaal zijn al 16 grote (inter)facultaire projecten in uitvoering genomen: In totaal zijn al 16 grote (inter)facultaire projecten in uitvoering genomen.

Projecten online onderwijs en internationalisering

  • De EUR werkt aan de realisatie van vijf MOOCs. De MOOCs worden gemaakt op het gebied van Econometrie, Serious Gaming, Tackling Global Challenges with Science, Innovatiemanagement en Health Business Administration. De MOOC Econometrics is begin november 2015 gelanceerd op Coursera.
  • Eén project is gericht op de ontwikkeling van een blended module om studenten voor te bereiden op een verblijf in het buitenland voor een masteronderzoek of coschap.

Projecten online onderwijs en kwaliteitsverbetering opleidingen

  • Drie projecten richten zich op het innoveren / verbeteren van onderwijs met behulp van games en simulaties. Het betreft de projecten Virtuele patiënten in het medisch onderwijs, ESL Legal Battle Game en Game app Fuzzy Physicals.
  • Eén project richt zich op de ontwikkeling van een spotify-achtige dienst om studenten toegang te geven tot alle literatuur van Nederlandse uitgevers op het juridische domein. Hiermee krijgen studenten een rijkere leeromgeving voorgeschoteld dan voorheen;
  • Drie projecten richten zich op de realisatie van (de randvoorwaarden van) flexibilisering van het onderwijs, waaronder het creëren van (een portaal met) online leermateriaal om in te spelen op verschillen tussen studenten. Het betreft de projecten Videoportal Erasmus Universiteit, X:Method: online platform met leermodules Methoden & Technieken van onderzoek en Ontwikkeling van flexibele online modules microeconomie en statistiek.
  • Eén project is gericht op de uitvoering van experimenten met collaboratief blended onderwijs om het (samen) leren van studenten verder te faciliteren.

Projecten hervorming post-experience onderwijs

  • Twee projecten zijn gericht op het hervorming van post-experience onderwijs door in deze opleidingen online onderwijs- en leertrajecten op te nemen: Two birds and one stone: pluralism in economics teaching and economic problem-oriented learning en Public Health Online.

Hoe verder in 2016?

In 2016 zal de focus van de EUR op het gebied van online en blended onderwijs op de volgende speerpunten liggen:

Ontwikkeling nieuwe online modules

In 2016 zal de EUR verder gaan met de ontwikkeling van volledig online onderwijs modules in de vorm van MOOCs, SPOCs of andere nieuwe vormen om de internationale ambities van de EUR waar te maken. Het doel van deze modules is (a) de wereldwijde exposure van de EUR verder te vergroten, (b) het trekken van nieuwe internationale (top-)studenten en onderzoekers naar de EUR en (c) het genereren van (directe en indirecte) extra inkomsten. Daarnaast kunnen de modules gebruikt worden om het campus-based onderwijs te verbeteren door tijd vrij te spelen voor face to face contactmomenten die interactief en kwalitatief hoogwaardig van opzet zijn.

Campus-based onderwijs verbeteren met behulp van online onderwijs- en leertrajecten

De tweede ambitie voor 2016 betreft het verbeteren van pre-academische, initiële en post-initiële programma’s op de EUR. Het doel van deze lijn is om door middel van de inzet van online onderwijs en leertrajecten de face to face contactmomenten op de EUR een zodanige invulling te geven dat ze optimaal bijdragen aan het leerproces van de studenten. Dit houdt in de praktijk in dat de contactmomenten (zeer) interactief van aard zijn, dat studenten veel gezamenlijk met de leerstof bezig zijn en dat er hoogwaardige feedback wordt gegeven op het niveau van het individu en de groep door zowel studenten onderling als door de docent aan de (groepen) studenten.

Cutting edge innovatie projecten

De derde ambitie in 2016 betreft de uitvoering van “cutting edge” innovatieprojecten om het onderwijs van binnenuit te innoveren. In deze lijn gaat de EUR (kleine) experimenten / pilots uitvoeren met zeer nieuwe technologieën in het onderwijs. Het doel hiervan is de waarde van de nieuwe technologieën voor het onderwijs van de EUR te onderzoeken en nieuwe kennis te ontwikkelen over de technologieën.

Faculteiten zullen vanuit de EUR met dedicated teams bestaande uit een projectleider, onderwijskundigen/didactici, media-experts, marketing- en communicatiedeskundigen en ICT-experts ondersteund worden bij de productie van nieuwe online modules of bij de ambitie om hun opleidingen verder te innoveren en verbeteren door online onderwijs- en leertrajecten in te zetten.

Daarna werkt de EUR gericht aan community-building & kennisdisseminatie op het gebied van online onderwijs.

Bekijk voor meer informatie het jaarplan online onderwijs 2016 dat begin februari is goedgekeurd door de Stuurgroep!

Presentatie: Stuurgroep, 9 februari 2016

Projectleiding

Gerard Baars

Het project Online Onderwijs staat onder leiding van dr. Gerard Baars, directeur van Risbo.

In het projectteam participeren verder mr. Farshida Zafar (ESL; visievorming), dr. Pleunie van den Borne (AZ; kwaliteitszorg en accreditatie), drs. Johan Ong (community-building), drs. Kris Stabel (ontwikkeling MOOCs) en drs. Pieter van Baarle (USC-MSC; productie multimediale content).