Projecten online onderwijs & hervorming post-experience onderwijs

Two birds and one stone: pluralism in economics teaching and economic problem-oriented learning (ISS en RSM)

In dit project wordt een online basismodule economie ontwikkeld en twee follow-up online modules over de rol van pluralisme in economie voor studenten van ISS, RSM en externe doelgroepen. Dit project is in januari 2016 gestart.

Public Health Online (NIHES/ Erasmus MC)

In dit project wordt de NIHES Master Public Health Track omgevormd naar een online/ blended vorm om de on-campus tijd te verkorten voor internationale studenten (van 3 weken on campus naar 1 week on-campus), zodat dit onderwijs aantrekkelijker wordt voor de internationale (post-initiële) doelgroep. Daarnaast wordt de face to face elective module in het programma omgevormd naar een online variant. Dit project is in januari 2016 gestart.