Projecten online onderwijs & internationalisering

MOOC Econometrie (Erasmus School of Economics)

Het doel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een MOOC op het gebied van Econometrie, op basis van het leerboek ‘Econometric Methods with Applications in Business and Economics’. De doelen van de MOOC zijn: de reputatie van ESE op het gebied van Econometrie internationaal vergroten en een nieuwe (kwalitatief hoogwaardige) instroom trekken voor de Econometrie-opleidingen van de EUR. Daarnaast komt de MOOC ten goede aan het on-campus onderwijs van econometrie. De MOOC is ontwikkeld met ondersteuning van Risbo, het USC/MSC en via Risbo met Coursera. De MOOC is op 2 november 2015 gelanceerd.

MOOC Serious Gaming (Erasmus School of History, Culture and Communication)

Binnen dit project wordt een MOOC op het gebied van ‘serious gaming’ ontwikkeld. De MOOC geeft academisch onderzoek weer over ’serious gaming’ en de praktische toepassingen daarvan, zijnde het gebruik van game technologie om doelen te bereiken anders dan entertainment. Doelen: begrijpen wat ‘serious gaming’ inhoudt, hoe het werkt, en waarom het een tool is om mensen te kunnen beïnvloeden, meer inzicht creëren in de sterke en zwakke punten van bestaande ‘serious games’ binnen bestaande instanties en het ontwikkelen van een standpunt t.o.v. ‘serious gaming’. De beoogde doelgroep voor de MOOC zullen professionals en andere deelnemers van verschillende instituten en sociale velden zijn met een interesse voor de toekomst voor ‘serious gaming’. Er wordt gestreefd naar het aantrekken van toekomstige (inter-)nationale studenten voor de programma’s in Media & Communicatie. De MOOC wordt naar verwachting eind maart 2016 gelanceerd op Coursera.

MOOC Introductie Innovatie Management (Rotterdam School of Management, Erasmus University)

In dit project wordt een MOOC ontwikkeld op het gebied van Innovatie Management. RSM wil hiermee wereldwijde exposure creëren voor één van haar kernexpertisegebieden. Een concreet doel van de ontwikkeling van de MOOC is het vergroten van de studentaantallen in de MSc Management of Innovation. Daarnaast wil RSM de MOOC ook inzetten in het BSc onderwijs om dit onderwijs kwalitatief verder te verbeteren. Door inzet van de MOOC wordt ruimte gecreëerd om beter te kunnen inspelen individuele leerbehoeften van studenten. Deze MOOC wordt naar verwachting eind maart 2016 op Coursera gelanceerd.

MOOC Tackling Global Challenges with Science (Erasmus University College)

Deze MOOC wordt ontwikkeld om studenten skills bij te brengen op het gebied van methoden en technieken van onderwijs. Dit wordt gedaan aan de hand van (en vanuit) verschillende wereldwijde problemen (‘global challenges’), die veel mensen aanspreken. De MOOC wordt ook ingezet binnen het onderwijs van EUC. Door M&T onderwijs in een andere vorm aan te bieden en op een andere manier te benaderen, moeten studenten er meer interesse en plezier in krijgen. Deze MOOC wordt naar verwachting rond de zomer van 2016 gelanceerd op Coursera.

MOOC Health Business Administration & omvormen van de eerste module van het masterprogramma naar een blended format (Erasmus Centrum voor Zorgbestuur)

In dit project wordt een (kleine) MOOC ontwikkeld om een breder publiek voor het masterprogramma te trekken en wordt de eerste module van het masterprogramma omgevormd in een blended leervorm. De MOOC wordt naar verwachting eind 2016 gelanceerd op Coursera.

Beter voorbereid naar het buitenland (Erasmus MC)

Op dit moment vertrekken regelmatig studenten Geneeskunde zonder adequate voorbereiding naar het buitenland voor een masteronderzoek of coschap, hetgeen een negatief effect heeft op de kwaliteit van deze stages. In dit project wordt een nieuwe blended cursus ontwikkeld volgens het Flipping the Classroom-principe, waarin studenten via online e-learningmodules en weblectures, die tijdens contacturen worden verdiept, worden voorbereid op een masteronderzoek of co-schap in het buitenland. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een online kennisplatform voor en door studenten, zodat ze goed voorbereid naar het buitenland gaan. Dit project wordt voor de zomer van 2016 afgerond.