Projecten online onderwijs & kwaliteitsverbetering onderwijs

Virtuele patiënten in het medisch onderwijs (Erasmus MC)

Binnen het onderdeel klinisch redeneren van de opleiding Geneeskunde moeten studenten veel casussen bestuderen. Deze onderwijslijn willen de coördinatoren graag vernieuwen met het gebruik van virtuele patiënten casussen (VP’s), meer specifiek met authentieke en realistische niet-lineaire casussen met zijpaden, multimedia, en uitgebreide feedback. Deze kunnen alleen of in groepsverband doorlopen worden om in korte tijd veel ziektebeelden te zien te krijgen om zo efficiënter en kwalitatief beter onderwijs aan te bieden voor klinisch redeneren. Dit project is inmiddels met mooie resultaten afgerond.

ESL Legal Battle Game (Erasmus School of Law)

In het onderwijs van ESL (zowel het voltijds onderwijs waar PGL wordt gebruikt als het vrijdagmiddag onderwijs) wordt een actieve en participerende rol van de student verwacht. Om dit te bereiken is in dit project een game app ontwikkeld waarin studenten hun juridische kennis kunnen toetsen. De game is geschikt voor studenten Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en Criminologie. De game kan single en multiplayer gespeeld worden. Studenten kunnen tegen de tijd of tegen elkaar spelen. Dit project is inmiddels met mooie resultaten afgerond.

Game app ‘Fuzzy Physicals’ (Erasmus MC)

Binnen dit project wordt een game app gerealiseerd voor het beter oefenen van het eerste consult door studenten Geneeskunde. De casuïstiek wordt gekoppeld aan beeld en geluid om de studenten op een uitdagender manier te laten oefenen met deze vaardigheid. Naast het gebruik van oefening kan de app ook ingezet worden voor toetsing. In dit project zullen 30 casussen ontwikkeld worden. Dit project loopt nog door tot de zomer van 2016. 

ECL TAB: Streamdienst Juridische Literatuur (Erasmus School of Law)

Veel bachelor 1 studenten ervaren het studeren met (digitale) literatuur als lastig. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het leggen van verbanden en het onderscheiden van hoofd- van bijzaken. Digitalisering van juridische literatuur past in de huidige ontwikkelingen op het terrein van onderwijsinnovatie. In dit project is een streamdienst ontwikkeld waar studenten toegang hebben tot alle juridische literatuur van alle juridische uitgevers in Nederland tegen een vast bedrag per maand. Deze streamdienst wordt in het academische jaar 2015-2016 in een pilot getest.

Videoportal Erasmus Universiteit (Erasmus MC, RSM, ESL, EUC)

Het gebruik van video’s en e-modules binnen het onderwijs van de EUR wordt steeds groter. Het ontwikkelen van een videoportal voor het aanbieden en beheren van deze content binnen de EUR is daarom wenselijk. In dit project zijn de volgende resultaten bereikt: er is een clickable concept van de videoportaal ontwikkeld t.b.v. de professionele uitstraling van de EUR en er zijn twee pilots uitgevoerd met educatief video materiaal voor flexibilisering van diverse vormen van onderwijs binnen de EUR. Dit project is inmiddels afgerond. Het videoportal project wordt verder uitgewerkt binnen het project DLWO/ LMS EUR.

X:Method: online platform met leermodules Methoden & Technieken van onderzoek (ESSB, ESHPM, ISS, IHS)

In dit project worden online learning modules op het gebied van methoden en technieken (M&T) van onderzoek ontwikkeld. De betrokken partijen hebben allen te maken met een diverse instroom aan masterstudenten, waarbij het kennisniveau op het M&T-gebied erg verschilt. In het project is een platform met uiteindelijk 10 online learning modules op het gebied van fundamentele M&T thema’s opgezet. Doelen zijn: betere beginkwalificaties van studenten op het gebied van M&T onderwijs, beter studiesucces en –rendement, vergroten van kennis op de EUR op het gebied van e-modules en op termijn hogere instroom van master studenten. Dit project wordt naar verwachting voor de zomer van 2016 afgerond.

Ontwikkeling van flexibele online modules microeconomie en statistiek (in Sowiso) (Erasmus University College)

In dit project worden flexibele, zeer korte online oefenmodules microeconomie en statistiek ontwikkeld om het studiesucces van studenten te vergroten en studenten flexibel te laten oefenen met vraagstukken op het gebied van microeconomie en statistiek. De modules hebben een vaste opbouw en zijn bedoeld ter aanvulling (en wellicht vervanging) van bestaand onderwijs. Onderdeel van elke oefenmodule zijn theorie, oefening/ toetsing en feedback. Dit project is in januari 2016 gestart.

Collaboratief blended leren (RSM, ESSB)

Dit project is bedoeld om een stap te maken in het ontwikkelen van collaboratief blended onderwijs voor zowel college-gebaseerd als PGO onderwijs. Hierbij is de tool ‘FeedBackFruits’ ingezet. Er zijn verschillende pilots bij RSM en Psychologie uitgevoerd. De tool is als zeer positief ervaren, bij zowel docenten als studenten. Dit project is inmiddels afgerond.