Visietraject Online Onderwijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft grote ambities op het terrein van online onderwijs. Ten einde deze ambities te realiseren heeft de EUR in de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van Online Onderwijs. De succesvolle projecten in het deelprogramma Online Onderwijs hebben de weg voorbereid om de volgende stap te kunnen zetten en de activiteiten op dit terrein te vergroten. Om dat te kunnen doen is er een heldere en duidelijke visie nodig. Dat kan en moet geen eenzijdig opgelegde visie zijn, maar een visie waar alle faculteiten achter kunnen én willen staan en dat ook durven uit te dragen. Kernwoorden zijn: innovatie, verbinding, verscheidenheid, co-creatie en realisatie.

In het visietraject wordt in verbinding met alle faculteiten gewerkt aan de koers van de EUR inzake online onderwijs. Door middel van brainstormsessies en workshops zal worden toegewerkt aan een EUR-brede visie. Centraal hierin staan de volgende vragen:

  • Waar staan wij nu?
  • Waar willen we naar toe?
  • Wat hebben we daarvoor nodig?
  • Hoe borgen we de synergie?

Fase 1

Met ingang van 1 september 2015 is het visietraject Online Onderwijs van start gegaan. In de eerste paar maanden lag de scope van het traject op het divergeren van actoren, belangen, ambities, wensen en behoeften van de faculteiten. Geruststellend is dat alle EUR-faculteiten de activiteiten op het terrein van online onderwijs wensen te vergroten, om zodoende:

  • de kwaliteit van het onderwijs te bevonden en verbeteren;
  • nieuwe doelgroepen aan te trekken; en
  • de activiteiten internationaal uit te breiden en mogelijke samenwerking met internationale universiteiten te verwezenlijken.

Tegelijkertijd geven de faculteiten aan dat er een sterke behoefte is aan een responsive multidisciplinair team dat vanuit de EUR de verschillende faculteiten ondersteunt in de planvorming, uitvoering en realisatie van online onderwijs. Deze behoefte is dusdanig sterk aanwezig dat de opbouw van een responsief supportteam dat ‘on demand’ en op maat ondersteuning kan bieden tegelijk met het visietraject wordt uitgewerkt. Dat wil niet zeggen dat de EUR deze vraag direct kan beantwoorden. Het wil vooral zeggen dat de faculteiten zijn gehoord en dat wordt toe gewerkt aan een oplossing. Zeker is dat de verschillende departementen binnen de EUR welwillend zijn om de diensten op een andere manier in te vullen. Zeker is ook dat alle faculteiten beschikken over een eigen kring van innovators (zogenaamde iTeams). Zeker is ook dat de EUR al heel wat kennis en kunde inzake online onderwijs in huis heeft. Wat nog niet zeker is, hoe de verschillende actoren (faculteiten, deskundigen online onderwijs en ondersteunende diensten) bij elkaar worden gebracht? Om hier een concreet antwoord op te kunnen geven wordt komend jaar gewerkt aan het vormgeven van een innovatie lab (iLab).

De nog op te zetten iLab -een netwerkorganisatie - moet gestalte krijgen via twee testcases: 1) EUR battle app en 2) Van tender naar intake. De eerste testcase is een opschaling van de ESL Legal Battle app (Download: Apple/Android). De tweede testcase krijgt een concrete invulling via het jaarplan online onderwijs.

De uitkomsten van fase 1 is op 8 december in het Veranderteam Online Onderwijs, op 10 december in de VIsiegroep en op 15 december aan de Stuurgroep gepresenteerd. Bekijk hier de presentatie:

Presentatie: Stuurgroep, 15 december 2015

Fase 2

Na de presentatie in december 2015 is het projectteam gestart aan Fase 2. Fase twee is afgetrapt met het vormgeven van het Jaarplan Online Onderwijs 2016. In het nieuwe Jaarplan verschuift de aard van de tenderprocedure naar een uitnodiging. Faculteiten worden uitgedaagd en uitgenodigd om met nieuwe voorstellen te komen. Lees het Jaarplan Online Onderwijs 2016 en bekijk de presentatie.

Voor de ontwikkeling van de EUR battle app zijn de lijnen uitgezet bij ICT en docenten van alle faculteiten zijn welkom deel te nemen aan dit project. Interesse, stuur dan een mail naar zafar@remove-this.law.eur.nl.

In deze fase wordt ook hard gewerkt aan de visievorming. Een eerste stap is het werkbezoek aan de TU Delft op 30 maart 2016. Voorts worden voorbereidingen getroffen voor de eerste visie workshop. Een uitnodiging volgt t.z.t.

Projectorganisatie 

Projectleider: Farshida Zafar

Projectgroep: Marieke Veenstra, Gerard Baars, Johan Ong

Visiegroep Digitaal is Normaal: Ruben Houweling (vz), Farshida Zafar, Guus Smeets, Walter van den Broek, Brigitte Hoogendoorn, Jeroen Jansz, Peter Vervest, Maarten Frens, Marco Varkevisser, Marieke Veenstra, Johan Ong