Strategisch programma D=N

De EUR heeft grote ambities op het gebied van online onderwijs en digitale dienstverlening. Binnen de strategie is online onderwijs één van de belangrijkste thema’s. Dit vraagt een hernieuwde visie op leren. Door gebruik te maken van moderne ICT-ontwikkelingen kunnen we de innovatie, zowel in het primair proces als in de onderwijsondersteuning mogelijk maken en een positieve bijdrage leveren aan strategische doelen van de EUR.

Het programma Digitaal = Normaal heeft de volgende doelen:

  • versterken van online onderwijs om het studiesucces, de efficiëntie en/of de kwaliteit van het initiële bachelor- en masteronderwijs verder te verbeteren;
  • gebruiken van (open) online onderwijs om groei van studenten in de internationale markt te bewerkstelligen, vooral in de masters; 
  • ontwikkelen van online/blended onderwijs dat internationaal kan concurreren met het aanbod van topuniversiteiten; 
  • stimuleren van online onderwijs om het marktaandeel in het post initieel onderwijs te vergroten.