Ad Fontes Penning

Het College van Bestuur van de EUR besloot in 1976 de Ad Fontes penning te laten vervaardigen. Deze penning wordt toegekend aan personen die zich voor de universiteit verdienstelijk hebben gemaakt.
De penning is ontworpen door de beeldhouwer Eric Claus te Amsterdam.

Ad Fontes penning voorkant

Aan de ene zijde staat de beeltenis van een in een oud handschrift studerende Erasmus, vergezeld van de woorden suis oculis cernere (met eigen ogen onderscheiden). Deze ‘spreuk’ is ontleend aan een brief uit 1505 van Erasmus aan zijn vriend Ch. Fisher. Zij is afgedrukt als voorwoord van zijn uitgave van de Annotaties van de hand van de vroege humanist Laurentius Valla op de Latijnse vulgaat vertaling van het Nieuwe Testament. Erasmus bepleit daar het goede recht van de filologie om beter vanuit eigen kennis dan uit die van anderen de tekst van het Nieuwe Testament vast te stellen. Om zo, de weg naar de bronnen (ad fontes) weer openend, aan de theologie een betrouwbaar instrument ter hand te stellen voor háár werk.

Ad Fontes penning achterkant

Aan de andere zijde van de penning staan de woorden ad fontes (naar de bronnen). De beide spreuken vullen elkaar dus aan.
De Erasmus Universiteit Rotterdam koos deze beide spreuken vanwege de verwantschap met de naamgever van de universiteit en voorts omdat de gedragslijn waartoe deze spreuken aansporen, door Erasmus als een van de uitgangspunten voor zijn werk steeds in ere is gehouden en ook nu nog van toepassing is bij het beoefenen van de wetenschap.

   • mr. P.F.M. van der Meer Mohr, ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter CvB
   • prof.dr. L.J. de Haan, ter gelegenheid van zijn afscheid als rector ISS
   • prof.dr. W.P.M.M. van de Ven, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ESHPM
   • prof.dr. J.W. de Zwaan, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ESL
   • dr. P.E.L.J. Soetaert, ter gelegenheid van zijn afscheid als bibliothecaris UB
   • prof.dr. W.R.F. Notten, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ESHPM
   • prof.dr. M.E. Halbertsma, ter gelegenheid van haar afscheid hoogleraar ESHCC
   • prof.dr. F.F.H. Rutten, ter gelegenheid van zijn afscheid hoogleraar ESHPM
   • prof.dr. G.S. Yip, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan RSM, Erasmus University
   • prof.dr.ir. B. Wieringa, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Marketing Management, RSM, Erasmus University
   • prof.dr. S. Stuurman, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Europese geschiedenis FHKW
   • prof.dr. G.A. van der Knaap, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Economische en sociale geografie FEW/ESE
   • prof.dr. S.W.J. Lamberts, ter gelegenheid van zijn afscheid als rector magnificus
   • drs. C.W. van Rooijen, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid College van Bestuur
   • drs. J.W. Oosterwijk, ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter College van Bestuur
   • prof.mr.dr. D. Mentink, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Onderwijsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
   • mr. I.W. Opstelten, ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Rotterdam
   • prof.mr. M.A. Loth, ter gelegenheid van zijn aftreden als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
     
   • prof.dr. J.M.G. Leune, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
   • prof.dr. C.J.J. Avezaat, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het Erasmus MC
   • prof.dr. J.H.P. Wilson, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het Erasmus MC
   • prof.dr.ir. J.A.E.E. van Nunen, ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum
   • dr. A.O. Brinkmann, ter gelegenheid van zijn afscheid van het Erasmus MC
   • prof.dr. A.B. Ringeling, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
     
   • mr. H.P. Patoir, ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris van de Universiteit
   • mw. drs. M.A.A.L. Njiokiktjien, ter gelegenheid van haar afscheid als studentendecaan
   • prof.dr. H.R. Commandeur, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen
   • mw. dr. J.C.M. van Eijndhoven, ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van het College van Bestuur
   • prof.dr. L.G.M. Stevens, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Fiscale economie
     
   • prof.dr. J. van Herwaarden, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • prof.dr. S.W. Schalm, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • prof.dr. J. Jeekel, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • prof.dr. F.W.J. Hazebroek, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • dhr. P.G. de Visser, ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur MTB
   • prof.dr. H. van Urk, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • J. Schildt, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoofd Bureau Studenten Administratie
   • prof.dr. P.R. Saxena, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • prof.dr. T.H. van der Kwast, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • prof.dr. J.W. Wladimiroff, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
   • drs. J. Maat, ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR en van EUROPA
   • prof.dr. R. Benner, ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap
   • dr. J.L.M. Hakvoort, ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR
   • prof.dr.ir. J.H. van Bemmel, ter gelegenheid van zijn aftreden als rector magnificus
   • prof.dr. J.R.T.C. Roelandt, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Cardiologie
   • prof.dr. D. Bootsma, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   • prof.dr. F.H. Schröder, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   • prof.dr.ir. N. Bom, ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   • prof.dr. H. Bart, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen
   • dr. J. de Jong, ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur Algemene Zaken van het Bureau van de Universiteit
   • prof.dr. C.D.A. Verwoerd, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   • prof.mr. H. de Doelder, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
   • prof.dr. P.B.L. Lehning, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
     
   • prof.dr. J. de Mul, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte
   • prof.dr. P.W.C. Akkermans, MA, ter gelegenheid van zijn aftreden als rector magnificus
   • prof.dr. A.M. Bevers, ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
     
   • dr. J.C.G. Stam, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van het CvB
   • ir. C. Boerman, ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter van het RSM bestuur