Curriculum

Algemene Cultuurwetenschappen

Waarom luistert de een alleen maar naar Beyoncé, terwijl de ander zweert bij Beethoven? En hoe komt het dat anderen allebei in hun playlist hebben staan? Wat betekenen de bezuinigingen op kunst en cultuur voor de wijze waarop de culturele sector is georganiseerd? Wie besluit er eigenlijk wat een kunstwerk waard is – en hoe?

Tijdens de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen zoek je naar antwoorden op dit soort vraagstukken over kunst en cultuur vanuit verschillende disciplines. Hierdoor ontwikkel je een helikopterperspectief en kan je aan de slag als cultureel ondernemer in een altijd dynamisch werkveld.

De kunst- en cultuursector is continu in beweging en heeft behoefte aan mensen die kunnen omgaan met die dynamiek. Financiering vereist steeds meer creativiteit en het kritische publiek verwacht voortdurend verrassing en verdieping. Inspiratie is het sleutelwoord, zowel voor als achter de schermen. Algemene Cultuurwetenschappen bereidt jou daarop voor.

Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs

Tijdens deze bachelor wordt er zowel in het Nederlands als in het Engels gedoceerd. Tijdens je eerste jaar volg je hoorcolleges samen met IBACS-studenten, deze zijn daarom in het Engels. Je werkgroepen worden in het eerste jaar wel in het Nederlands gegeven, in het tweede en derde jaar zijn de werkgroepen ook in het Engels.

Het eerste jaar

Het eerste jaar is voor alle studenten hetzelfde. Je krijgt een introductie in de kunstgeschiedenis, in cultuurbeleid en in de sociologie, economie, organisatie en marketing van kunst en cultuur. Ook maak je kennis met methoden van onderzoek en je volgt het vak Academische Vaardigheden, waar je wetenschappelijk leert schrijven en denken. 

Focus Areas

In het tweede jaar kies je voor een van de Focus Areas: Cultuur en Economie, Cultuur en Samenleving of Cultuur en Media. Je volgt de daarbij behorende vakken en Research Workshop.

Stage

Alle ACW-studenten lopen tijdens het tweede jaar een stage. Zo kunnen ze hun theoretische kennis toepassen in de praktijk en bouwen ze meteen aan hun professionele netwerk.

Minor of studeren in het buitenland

In het derde jaar kun je een minor volgen. Je volgt dan een aantal vakken buiten je eigen vakgebied: de ideale kans om je horizon te verbreden! Ook kun je ervoor kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren, bij een van onze partneruniversiteiten. Voor veel studenten is hun uitwisseling een memorabele periode uit hun studie, waarin ze veel over een andere cultuur en zichzelf geleerd hebben.

Studieprogramma

Blok 1

Je krijgt een historisch overzicht van de grootste ontwikkelingen en trends in de Westerse kunst en cultuur (late middeleeuwen tot 21e eeuw). Hoe zijn verschillende disciplines, zoals de visuele kunsten, literatuur, architectuur en muziek met elkaar verbonden?

Je leert hoe je op wetenschappelijk werk kan reflecteren en hoe je verschillende soorten academische teksten schrijft. Ook leer je waarom wetenschappelijk onderzoek belangrijk is en welke rol onderzoek speelt in de kunst- en cultuursector.

Blok 2

Je leert de belangrijkste concepten en thema’s uit de sociologie kennen, zoals ‘rationalisatie’ en ‘ongelijkheid’. Hoe kijken sociologen naar cultuur? Welke culturele groeperingen en organisaties spelen een rol in de maatschappij? Ook leer je meer de rol die kunst speelt in de samenleving.

Je maakt kennis met de onderzoeksmethodes van de sociale wetenschappen. Hierdoor kun je culturele en maatschappelijke debatten beter begrijpen. Je leert het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek en hoe je deze onderzoeken uitvoert.

Blok 3

Je maakt kennis met economische theorieën en economische concepten zoals ‘the market’ en ‘business cycles’. Ook leer je deze concepten te gebruiken in je onderzoek naar de culturele sector en de creatieve economie.

In dit vak leer je welke rol overheden spelen in de cultuursector. Hoe wordt er bijvoorbeeld bepaald waar subsidies heen gaan? Je leert economische, sociologische en historische theorieën over cultuurbeleid kennen en bekijkt hoe deze zich verhouden tot westerse en niet-westerse cultuursectoren.

Blok 4

Welke organisaties spelen een rol in de culturele sector? En hoe functioneren deze? Je leert het tijdens dit vak over de organisatie van de creatieve en culturele sector, waar je ook naar issues en ontwikkelingen binnen bestaande culturele bedrijven zal kijken.

Media kunnen kunst maken, maar ook breken. Media kan kunst aan een breder publiek introduceren en beïnvloeden hoe consumenten over kunst denken. In dit vak richt je je op de dynamiek tussen kunst, cultuur en media en de verschillende spelers en partijen in dit samenspel.

Blok 1

In deze cursus leer je de belangrijkste sociologische theorieën en concepten over cultuur kennen.

Wat is kunst? Dat is de centrale vraag in deze cursus. Je verdiept je in de theorieën en concepten binnen het veld van esthetiek.

Tijdens dit blok kun je een keuzevak kiezen. Je kunt kiezen uit verschillende vakken binnen en buiten je eigen faculteit.

Blok 2

Je introductie tot kunstmarketing. Je leert hoe je in kunt spelen op de verschillende soorten consumenten, maar gaat ook in op marketingstrategieën van culturele organisaties.

In deze cursus maak je kennis met statistiek en leer je hoe je kwantitatieve data moet ordenen, samenvatten en presenteren.

Hieronder zie je de vakken waaruit je kunt kiezen. Wil je meer weten over een vak, dan kun je in de Course Guide de cursuscode invullen.

VakCursuscode
Audience Studies: Current PerspectivesCC3124
Theories of the Avant-Gardes CC2039
Consumption and IdentityCC2050
Globalization, Culture and PlaceCC2053
Economics of Cultural HeritageCC3107
Economic Geography of Creativity and Urban DevelopmentCC3203
History of the Art MarketCC2044
Cultural & Media StudiesCC2051
Values of CultureCC2008

Blok 3

Naast statistisch onderzoek, kun je ook kwalitatief onderzoek doen. Je leert verschillende manieren kennen en doet zelf een kwalitatief onderzoek.

Welke economische beslissingen nemen artiesten, organisaties, beleidsmakers en consumenten in de culturele sector? Je leert het in deze cursus.

Hieronder zie je de Research Workshops waaruit je kunt kiezen. Wil je meer weten over een Research Workshop, ga dan naar de Course Guide en vul de cursuscode in.

Research WorkshopCursuscode
Recognition in the Visual ArtsCC3113
Cultural Lifestyles and ParticipationCC3072
Management of Arts and CultureCC3073
Media, Tourism and CultureCC3167

 

Blok 4

Tijdens je stage krijg je de kans om je theoretische kennis in de praktijk te brengen. Daarnaast is het de ideale manier om aan je professionele netwerk te bouwen.

Blok 1

In het derde jaar kun je een minor volgen. Hierdoor leer je over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Ook kan een minor een goede voorbereiding zijn op een specifieke master.

Tijdens het derde jaar krijg je de kans om een semester (twee blokken) op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende partneruniversiteiten binnen en buiten Europa.

Blok 2

Als je ervoor hebt gekozen om te studeren in het buitenland, ben je in blok 2 nog op uitwisseling.

Ben je niet op uitwisseling gegaan, dan volg je twee vakken uit een Focus Area en een keuzevak. 

Hieronder zie je de Focus Area vakken waaruit je kunt kiezen. Wil je meer weten over een vak, dan kun je in de Course Guide de cursuscode invullen.

VakCursuscode
Audience Studies: Current PerspectivesCC3124
Theories of the Avant-GardesCC2039
Consumption and IdentityCC2050
Globalization, Culture and PlaceCC2053
Economics of Cultural HeritageCC3107
Economic Geography of Creativity and Urban DevelopmentCC3203
History of the Art MarketCC2044
Cultural and Media StudiesCC2051
Values of CultureCC2008

Ben je niet op uitwisseling gegaan, dan volg je twee vakken uit een Focus Area en een keuzevak. Je kunt kiezen uit verschillende keuzevakken binnen en buiten je eigen faculteit.

Blok 3

Je leert belangrijke modernistische, culturele theorieën kennen. In deze cursus begeef je je op het kruispunt van sociologie en filosofie.

In deze cursus richt je je op de economische aspecten van culturele industrieën. Je leert hoe je economische analyses kunt uitvoeren.

In deze cursus leer je hoe cultuureducatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren en studenten.

Je wordt begeleid in het opzetten van het onderzoek voor je bachelor thesis. Er wordt aandacht besteed aan mogelijke onderwerpen, literatuur en onderzoeksmethoden.

Blok 4

Het vervolg van het Bachelor Graduation Project van blok 3. Je voert een wetenschappelijk onderzoek uit in het kader van je bachelor thesis.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen