Over het onderwijs

Algemene Cultuurwetenschappen

Werkvormen

Tijdens het eerste jaar volg je hoorcolleges en werkgroepen. Docenten behandelen tijdens hoorcolleges belangrijke theorieën. In groepen van ongeveer 25 studenten volg je werkgroepen, waarbij je je verdiept in de stof en verbanden legt met de praktijk. Je sluit ieder vak af met een tentamen, met opdrachten, of met een combinatie daarvan. In je tweede en derde jaar volg je ook research workshops en seminars waarbij je je meer verdiept in specifieke onderwerpen. Onder begeleiding van een docent rond je je bachelor Algemene Cultuurwetenschappen af met een bachelor thesis.

Mentor

De opleiding ACW biedt aan haar eerstejaarsstudenten een mentorenprogramma aan. Gedurende het eerste en het tweede blok van het eerste jaar worden nieuwe studenten begeleid door tweede- en derdejaarsstudenten, zodat zij een goede start kunnen maken met hun studie. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten wordt ingezet op een soepele overgang van middelbare school of HBO naar studeren aan de universiteit (leren studeren) en het vinden van een balans tussen studieleven en studentenleven.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen