Bestuurskunde

Opleiding

Criminaliteit, milieuvervuiling, flexibilisering van de arbeidsmarkt; het zijn kwesties die dagelijks het nieuws beheersen en ons allemaal raken. Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leert je de vraagstukken van de maatschappij te onderzoeken, te begrijpen en aan te pakken.

Om deze complexe vraagstukken goed te doorgronden, maak je gebruik van inzichten uit verschillende vakgebieden, zoals sociologie, recht, economie en politicologie. Ons kleinschalige en actieve onderwijs daagt je uit om academische theorieën toe te passen op de uitdagingen waar de maatschappij nu voor staat.

Wil je liever een internationale bachelor volgen? Bekijk dan de bachelor Management of International Social Challenges.

Tijdens de bachelor Bestuurskunde doe je de benodigde kennis en vaardigheden op voor een carrière in de publieke sector.
Dr. Brenda Vermeeren
Coördinator Bachelor Bestuurskunde

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je verschillende vakken die bijdragen aan je basiskennis over Bestuurskunde. Je volgt colleges van wetenschappers en gastcolleges van vakmensen uit de praktijk. Je leert maatschappelijke problemen analyseren en je doet kennis op over onder andere beleidsontwikkeling, organisatie, sociologie, recht en het uitvoeren van onderzoek. 

Je krijgt les volgens het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij werk je in kleine groepen aan actuele vraagstukken. Door de werkgroepen krijg je een sterke band met medestudenten, leer je omgaan met conflicterende perspectieven en ga je dus direct actief met de stof aan de slag.

Probleemgestuurd Onderwijs

Het tweede jaar

In het tweede jaar volg je verdiepende vakken. Naast hoorcolleges volg je werkcolleges waar je in een groep van circa 20 studenten actief met de stof aan de slag gaat.

Ook maak je dit jaar intensief kennis met de praktijk. Gedurende tien weken loop je stage in een organisatie in de publieke sector, waardoor je ervaart hoe de ambtelijke organisatie werkt. Je gaat bijvoorbeeld een wethouder assisteren of je organiseert inspraakrondes voor bewoners over cameratoezicht in de wijk.

Een inspirerend gastcollege van voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen
Mark van Ostaijen

Het derde jaar

In het derde jaar volg je een 'minor': een verbreding of verdieping van je vakkenpakket, waarbij je kiest voor een onderwerp binnen of juist buiten de bestuurskunde. Je kunt er ook voor kiezen om op exchange te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland. Nadat je vier verdiepende vakken hebt gevolgd, sluit je je bachelor af met een project, waarin je verslag doet van een door jou uitgevoerd bestuurskundig onderzoek. 

Jan Peter Balkenende deelt zijn kennis met bachelorstudenten Bestuurskunde.
Mark van Ostaijen

Copyright foto's: Mark van Ostaijen.
 

Alle onderwijsprogramma’s zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend. Bij sommige vakken zijn de hoorcolleges in het Engels, dat is te zien aan de Engelstalige vaknaam in onderstaand vakkenoverzicht. De werkgroepen, practica en tentamens zijn in het Nederlands.