Aansluitende masteropleidingen

MA Philosophy

De Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Engelstalig master curriculum aan. Deze master sluit aan op de tweetalige bachelor Filosofie in voltijd en deeltijd en de Engelstalige ‘Double Degree’ bachelor. Met deze master krijgen studenten de unieke mogelijkheid om zich in een van de  twee leerprofielen te specialiseren: in respectievelijk ‘Continental Philosophy and its History’ (CPH) en ‘Philosophy, Politics and Economics’ (PPE). Beide profielen sluiten aan bij de wijsgerige tradities die de faculteit in haar leerstoelgroepen koestert.

Lees meer over deze master.

Research master in Philosophy and Economics

Wil je wetenschappelijk onderzoeker worden op het raakvlak van Filosofie en Economie? Dan kun je de tweejarige Research Master in Philosophy and Economics volgen. Deze opleiding is bedoeld voor studenten met een bacheloropleiding Filosofie, of Economie met voldoende aantoonbare kennis van filosofie.

Een inspirerend team traint studenten om een hoogwaardige bijdrage te leveren aan de actuele ontwikkelingen op het terrein van economie en filosofie. Deze opleiding stelt hoge eisen aan de kwaliteit en motivatie van de studenten. Naast een bovengemiddelde bachelor-score behoort een assessment tot de toelatingsprocedure.

Lees meer over deze research master.