Inhoud van de opleiding

De studie Filosofie in deeltijd is veeleisend en avontuurlijk. Filosofen zoeken de grenzen op van wat wij denken te weten en vragen dóór waar wetenschappers stoppen.

Tijdens de studie bestudeert u de belangrijkste historische en hedendaagse filosofische stromingen. Filosofen houden zich bezig met de meest uiteenlopende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan vragen als ‘wat is waarheid?’, ‘wie is de mens?’ en ‘hoe moeten wij handelen?’. Of kwesties die opkomen door technologische ontwikkelingen: kunnen computers denken?’, ‘mag u organen klonen?’,‘of zelfs mensen?’. Ook politiek-filosofische vragen komen aan de orde zoals ‘is democratie nog een levensvatbare constitutionele bestuursvorm?’. Of ‘moeten wij ons bemoeien met gewelddadige conflicten elders in de wereld?’.

Het stellen van scherpe vragen is belangrijk, maar het onderzoeken van mogelijke antwoorden is minstens zo relevant. Tijdens deze studie wordt u opgeleid om helder en gestructureerd te denken en te argumenteren. Als student wijsbegeerte vindt u het fascinerend om complexe teksten heel precies te lezen en u bent bereid om hard te werken. Als filosoof bent u talig ingesteld, schrijft u graag en wilt u logisch leren nadenken. Filosofen zijn bereid hun eigen overtuigingen ter discussie te stellen en zijn minder geneigd iets vanzelfsprekend te vinden.

Inrichting van het onderwijs

De deeltijdopleiding Filosofie bedraagt 180 studiepunten (EC's) en duurt zes jaar. Elk jaar behaalt u 30 EC's: dit is de helft van het aantal studiepunten dat de studenten in de voltijd bachelor Filosofie behalen. De deeltijdstudenten volgen de colleges samen met de voltijdstudenten. Het jaarlijkse instroommoment is 1 september. Op andere momenten in het jaar is het niet mogelijk om te starten met deze opleiding.

Studielast

Hoorcolleges worden op dinsdag – en donderdagavond gegeven. De hoorcolleges op dinsdag worden opgenomen en beschikbaar gesteld aan deeltijdstudenten. Er wordt van u verwacht dat u zich grondig voorbereid op de colleges. De studielast is ongeveer 20 uur per week.

Curriculum

Bachelor 1

Blok 1

Blok 2

The Early Enlightenment

The Quest for Man II

The Quest for Man I

Ecophilosophy
Essential Contemporary Challenges Filosofie en Film

Thought Experiments

Cultuur, religie en het moderne subject

 

 

Blok 3

Blok 4

The High Enlightenment I

Moral, Social and Political Philosophy I

The High Enlightement II

Moral, Social and Political Philosophy II

Logica en Analytische Filosofie I

Negentiende Eeuw I

Logica en Analytische Filosofie II

Negentiende Eeuw II

 

Bachelor 2

Blok 1

Blok 2

General Philosophy of Science

Filosofie en Retorica

Critical Creative Reasoning and Problem Solving

Oudheid

Technology and Social Change

Logica en Formele Ontologie

Critique

Analytic Metaphysics

 

 

Blok 3

Blok 4

Ontologie en Metafysica I

Mogelijke Werelden I

Ontologie en Metafysica II

Mogelijke Werelden II

Middeleeuwen en Renaissance

Ontologie en Metafysica III

Descartes and Spinoza

Aesthetics

 

 

 

Bachelor 3
Blok 1 Blok 2
minor Scriptiewerkgroep
  Filosofen aan het werk
  Spinoza
  Feyerabend
  Liefde en haar redenen
  Filosofie en Literatuur: Franz Kafka
   
Blok 3 Blok 4
Ethiek, Rationaliteit en Emotie I Locke en Leibniz
Domesticatie van het noodlot  Thesis
Ethiek, Rationaliteit en Emotie II  
Theatre and Plasticity of the Human II  
   

 

Intensieve begeleiding

In vergelijking met andere opleidingen Filosofie in Nederland is de Rotterdamse opleiding als middelgroot te kwalificeren. Onder filosofiestudenten is er een relatief grote variatie in leeftijd, ervaring, vooropleiding en beweegredenen. Door de geringe omvang van de faculteit is er intensief contact tussen studenten en docenten.

Tijdens uw studie bewaakt u samen met de studieadviseur de voortgang. Het is voor uzelf prettig als het volgen van uw studie soepel en voorspoedig verloopt. Daarom is het verstandig om een beroep te doen op de studieadviseur. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met een vak, hulp wilt met het maken van een planning of als er andere problemen zijn. Voor studenten met een functiebeperking zijn er extra faciliteiten. De studieadviseur zoekt samen met u naar oplossingen.

Bindend studieadvies deeltijd

Om te voldoen aan de normen van het bindend studieadvies dient het gehele eerste bachelorjaar (60 EC's) aan het einde van het derde jaar van inschrijven te zijn afgerond. In het kader van deze regeling worden de studiepunten voor cursussen waarvoor door de examencommissie een vrijstelling is verleend, meegerekend.

Lees meer over het bindend studieadvies.