Specificaties

Bachelor Filosofie

Bacheloropleiding Filosofie (Wijsbegeerte)
CROHO-code 56081
Titel / kwalificatie Bachelor of Arts
Faculteit / instituut Faculteit der Wijsbegeerte
Vorm van de opleiding  Voltijd, deeltijd
Start van de opleiding

september

Duur van de opleiding 3 jaar (voltijd), 6 jaar (deeltijd)
Aantal studiepunten
180 ECTS (60 ECTS per studiejaar)
Instructietaal Nederlands
Accreditatie NVAO
Numerus fixus n.v.t.
Decentrale selectie n.v.t.
Bindend studieadvies Bindend studieadvies van toepassing
Toelating
Aanmelddeadline(s) 1 mei (EU/EEA)
Meer informatie over: Aanmelden vóór 1 mei
Collegegeld 2018/2019 € 2.060 (EU/EEA)*, € 6.400 (Non EU/EEA), afwijkende collegelden kunnen van toepassing zijn
Collegegeld 2017/2018 € 2.006 (EU/EEA)*, € 6.300 (Non EU/EEA), afwijkende collegelden kunnen van toepassing zijn
Website faculteit
www.eur.nl/fw/
Brochure Brochure Bachelor in Filosofie

Studie in cijfers

* Bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.