Toelating

Om Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te kunnen studeren, zijn er diverse toelatingseisen. U kunt worden toegelaten met:

  • een vwo-diploma;
  • een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding;
  • een colloquium doctum;
  • een buitenlands diploma.

Toelatingseisen vwo-diploma

Met elk vwo-profiel krijgt u toegang tot de bacheloropleiding Filosofie.

Toelatingseisen hbo- en wo-propedeuse

U wordt ook toegelaten met een propedeuse of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding.

Colloquium Doctum

Als u 21 jaar of ouder bent en niet beschikt over een vereiste vooropleiding, dan wordt u in bepaalde gevallen toch toegelaten. Daarvoor moet u deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat u geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vindt u op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan u over het colloquium doctum informeren.

Toelatingseisen buitenlands diploma

Hebt u een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond? Neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit. Bel: (010) 408 17 86 (dagelijks van 13.30 - 16.00 uur). Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.

Vrijstelling

Meent u recht te hebben op vrijstelling van vakken omdat u eerder academische filosofiecursussen heeft gevolgd? Dan kunt u - voor het begin van uw studie - een brief sturen naar de examencommissie.