Double Degree Recht & Bedrijfskunde

Tijdens je studie Bachelor Double Degree in Recht en Bedrijfskunde

Dean’s List (Rechtsgeleerdheid/Fiscaal recht)

Op de Dean's list staan alle rechtenstudenten vermeld die qua studieresultaten bij de beste 10% van hun opleiding horen. De Dean's list is enkel voor B1-studenten. Studenten die in september van het volgende studiejaar (nog) op de Dean's list staan, ontvangen op de feestelijke B1 certificaten uitreiking een Dean's list certificaat uit handen van de decaan.

RSM Honours Programme (Bedrijfskunde)

Studenten die excelleren bij Bedrijfskunde kunnen zich aanmelden voor het RSM Honours Programme. Studenten die dit programma succesvol afsluiten, worden beloond met 15 extra studiepunten.

MyFuture

Voorafgaand aan de start van je studie kun je deelnemen aan het Pre Academic Programme (PAP). In vier dagen leer je alles om goed voorbereid met je studie te starten. Tijdens de studie krijgt PAP een vervolg in MyFuture. Je start met de digitale module goalsetting. In deze module beschrijf je jouw drijfveren en doelen. Vervolgens kun je aan verschillende modules deelnemen om te werken aan het bereiken van jouw doelen. Bij het afronden van een module ontvang je een certificaat. MyFuture is een samenwerking tussen de studievereniging Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam en de faculteit. Kijk hier voor meer informatie over MyFuture.

Studeren in het buitenland

Je kunt voor een bepaalde periode aan een buitenlandse universiteit studeren. Internationale ervaring versterkt de arbeidspositie van studenten zowel in Nederland als daarbuiten en werkgevers geven steeds meer en meer te kennen dat vertrouwdheid met de internationale context van belang is. Dus onderzoek de mogelijkheden en maak kennis met een ander rechtssysteem, een andere maatschappelijke context, een ander onderwijssysteem en een andere taal en cultuur.

Stages

Ben je nieuwsgierig naar de praktijk? Dan raden we je een stage zeker aan. Stage lopen is geen verplicht onderdeel van de Double Degree, maar je praktijkervaring vult je theoretische kennis goed aan. Steeds meer studenten besluiten dan ook om stage te lopen. Tijdens de studie Bedrijfskunde kan stage lopen bijvoorbeeld bij een advieskantoor of bij een ander bedrijf. Als student Rechtsgeleerdheid kan dit bij een advocatenkantoor, in een rechtswinkel of bij een rechtbank.

Over de extra activiteiten

Binnen de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde krijg je vrijstelling voor de keuzeruimte bij de twee studies die je volgt. Je hoeft deze keuzeruimte niet meer in te vullen met een stage of een studie in het buitenland. Wanneer je daarvoor kiest, komt dit bovenop het programma. Het programma biedt wel ruimte voor deze extra activiteiten. De gunstigste periode daarvoor is in de periode september tot en met december van jaar 3, 4 of 5.

Studievereniging Double Degree in Recht & Bedrijfskunde

In Duplo is dé studievereniging voor Double Degree-studenten. Doel van deze vereniging is het behartigen van de belangen van deze studenten. In Duplo wil de kennis van de wetenschapsgebieden rechten en bedrijfskunde bevorderen en zorgen voor de integratie van deze wetenschappen. Jaarlijks organiseert In Duplo uiteenlopende activiteiten voor haar leden. Zo worden bedrijfsbezoeken en trainingen georganiseerd en zijn er borrels waarbij de leden elkaar beter kunnen leren kennen. Andere terugkerende activiteiten zijn het debat en het pooltoernooi. Bestuurservaring opdoen? Ga dan in één van de commissies. Bijvoorbeeld de activiteiten-, marketing of de reiscommissie. Ook handig: als lid van In Duplo ben je meteen lid van de relevante faculteitsverenigingen: STAR voor alle Bedrijfskundestudenten en JFR voor alle Rechtsgeleerdheidstudenten.

Meer informatie over In Duplo vind je op: www.induplo.nl. Op deze website vind je onder de knop ‘studie’ veel informatie over de Double Degree in Recht & Bedrijfskunde, zoals veelgestelde vragen en belangrijke mededelingen.