Dubbelstudie Economie en Recht

Opleiding

Studieopbouw

Het Dubbelstudie-programma is een studieprogramma waarmee je in zes jaar zowel de opleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht enerzijds als de opleiding Economie en Bedrijfseconomie of International Bachelor Economics and Business Economics of Fiscale Economie anderzijds afrondt. Deze twee driejarige bachelor- en twee éénjarige masteropleidingen kosten je normaal acht jaar studie, maar jij doet ze in zes jaar tijd. Als Dubbelstudie-student volg je jaarlijks méér colleges en doe je méér tentamens dan studenten die één studie doen. Je haalt gemiddeld 70 EC (studiepunten) per jaar in plaats van de gebruikelijke 60 EC. Het Dubbelstudie-programma is een intensief, maar haalbaar en lonend studieprogramma.

Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics spannen zich in om de studenten die dit programma volgen zo goed mogelijk te begeleiden. Een aantal zaken wordt voor je geregeld. Er wordt een combinatierooster voor je uitgezocht, zodat de onderwijsactiviteiten van beide studies elkaar niet overlappen. Ook wordt zo veel mogelijk vermeden dat tentamens samenvallen.

  • Nadruk op Economie, flexibiliteit bij Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht

    In het eerste jaar van de Dubbelstudie Economie en Recht volg je alle eerstejaarsvakken van Economie en Bedrijfseconomie of IBEB of Fiscale Economie, evenals drie juridische eerstejaarsvakken, waaronder Inleiding rechtswetenschap. Dit vak wordt in het eerste blok gegeven. Meteen aan het begin van je studie krijg je dus al met Rechtsgeleerdheid of Fiscaal Recht te maken. Als dat goed gaat, kun je besluiten meer juridische vakken te volgen dan alleen de drie die in het studiepad zijn opgenomen. In de praktijk halen veel Dubbelstudie-studenten in hun eerste jaar inderdaad meer dan drie juridische vakken; sommigen ronden zelfs beide eerste jaren volledig af in het eerste studiejaar.

  • Hoe langer, hoe meer juridische vakken

    Ook in het tweede jaar ligt de focus op Economie (Engels of Nederlands), maar komen juridische vakken eveneens ruim aan bod. In het derde jaar wordt de economische bacheloropleiding afgerond en in het vierde jaar de economische masteropleiding. Jaar vijf en zes zijn volledig juridisch, behalve als je enkele economische vakken en je scriptie voor de economische bacheloropleiding hebt doorgeschoven.

    Verplichte vakken uit de ene studie mogen worden gebruikt ter invulling van de vrije keuzevakruimte in de andere studie. Hierdoor wordt tijd bespaard. Ook is er een aantal vrijstellingen in het onderwijsprogramma opgenomen. Je mag van het aanbevolen studiepad afwijken, maar je kunt dan wel roosterproblemen tegenkomen. In het aanbevolen programma hebben we die opgelost.