Econometrie en Operationele Research

Opleiding

Tijdens de bachelorstudie Econometrie en Operationele Research leer je mogelijkheden te evalueren en risico's in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van economische modellen in combinatie met wiskundige methoden en technieken. De studie biedt je de kennis en vaardigheden om bedrijven en instellingen gedegen te adviseren over allerlei economische keuzes.

De studie kent een vast programma in de eerste twee jaar, waarin je een stevige basis legt. In het derde jaar heb je de vrijheid om zelf je vakken te bepalen en kies je de specialisatie die bij je past. We bieden de stof aan in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. In die laatste maak je opdrachten in groepen van ongeveer dertig studenten.

Het eerste jaar: het leggen van een stevig fundament in een vast programma

Je eerste collegejaar Econometrie en Operationele Research kent een vast programma. Je volgt vakken op het gebied van wiskunde, statistiek en economie. Daarnaast leer je hoe je zelf wiskundige technieken programmeert. Je maakt ook kennis met operationele research: het bestuderen en oplossen van keuzeproblemen aan de hand van wiskundige modellen.

Het jaar bestaat uit vijf blokken van acht weken met twee of drie vakken per blok. Ieder vak sluit je af met een tentamen.

Het tweede en derde jaar: inhoudelijk gevarieerd en wisselende onderwijsvormen

Tijdens je tweede jaar verdiep je je in wisselende deelgebieden, van statistiek en econometrie tot bedrijfseconomie en operationele research. Ook ga je meer en meer kennis toepassen. Zo los je tijdens werkcolleges in kleine groepen praktische, actuele problemen op onder intensieve begeleiding van een docent.

In je derde jaar kies je zelf je major, je afstudeerrichting. Deze bestaat uit twee specialistische vakken en een werkcollege. Je kunt kiezen uit vier majors:

 • Econometrics
 • Quantitative Finance
 • Quantitative Logistics
 • Business Analytics and Quantitative Marketing

Ook buiten je major kun je veel zelf invullen: kies je voor een minor, een buitenlandse uitwisseling, of voor een stage? Je scriptie markeert het einde van je studie.

Voorbeeld uit een college

Sven Kramer is wereldrecordhouder schaatsen op de 5000 meter met een tijd van 6.03,32. Kun jij het volgende wereldrecord voorspellen? Hiervoor moet je eerst een model maken van onderstaande tijden.

Datum

Mannen

Vrouwen

7 december 1997

6.30,63

 

8 februari 1998

6.22,20

6.59,61

27 maart 1998

6.21,49

6.58,63

30 januari 2000

6.18,72

6.57,24

9 februari 2002

6.14,66

6.56,84

13 november 2005

6.09,68

6.55,34

19 november 2005

6.08,78

6.52,44

3 maart 2007

6.07,48

6.46,91

10 november 2007

6.07,40

6.45,61

17 november 2007

6.03,32

6.42,66

Het model is lineair (y = a + bx) en de periodes tussen de records zijn redelijk stabiel.

Taal van de opleiding

De voertaal van de opleiding is in eerste instantie Nederlands. Je studieboeken zijn vanaf het begin Engelstalig. In het tweede jaar krijg je een aantal Engelstalige vakken en in het derde jaar worden al je vakken in het Engels onderwezen.

Econometrisch Instituut

De opleiding Econometrie en Operationele Research in Rotterdam wordt grotendeels verzorgd door de staf van het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De medewerkers van dit instituut geven niet alleen onderwijs, maar doen ook veel onderzoek. Eén van de grondleggers van de Algemene Econometrie, Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, heeft het instituut mede opgericht.

Erasmus School of Economics biedt:

 • onderwijs van topdocenten in een inspirerende omgeving;
 • een afwisselende, toepassingsgerichte opzet;
 • sterke banden met organisaties uit de private en publieke sector.

Disclaimer
Onderstaand overzicht geeft het voorlopig programma voor het nieuwe studiejaar weer. Huidige studenten kunnen hun vakschema's vinden in MyEUR.

 • Blok 1

  • De Take-Off is het introductieprogramma voor alle nieuwe  studententen aan Erasmus School of Economics. Tijdens dit introductie evenement maak je kennis met je studie, medestudenten en de faculteit. Het programma bestaat o.a. uit een studie-introductie, uitleg over de systemen en een campustour.

  • The aim of this course is a.o.

   • To become familiar with the Lagrange multiplier method.
   • To master part of the techniques of integration.
   • To learn mathematical proving techniques, such as set proofs, mathematical and complete induction.
  • Statistiek houdt zich bezig met het trekken van gefundeerde conclusies uit beschikbare data. Na een korte kennismaking met de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk bij dit inleidende vak vooral op het ontwikkelen van de wiskundige basis (kansrekening, kansverdelingen, inleiding op toetsen) en de toepassing bij het oplossen van praktische vraagstukken.

  Blok 1+2+3

  • Het mentoraat (econometrie) bestaat uit twee modules:

   • Module A: Academische studievaardigheden in blok 1, 2 en 3. 
   • Module B: Academische presentatievaardigheden. Deze module vindt plaats in blok 2.

  Blok 2

  • Het doel van dit vak is het verkrijgen van inzicht in de abstracte achterliggende structuur van matrix algebra.

  • Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie.

  Blok 3

  • Dit vak behandelt o.a. 

   • Functies, limieten en continuïteit
   • Differentiëren
   • Rijen en reeksen
  • Het doel van dit vak is theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit.

  Blok 4

  • Het doel van dit vak is de basisprincipes van de kansrekening begrijpen, waaronder centrale concepten en bewijzen van centrale resultaten.

   • Tijdens de hoorcolleges worden de basisconcepten van het programmeren besproken;
   • Inhoudelijk ligt de nadruk op de besturingsstructuren; tevens wordt aandacht geschonken aan algoritmisch denken;

  Blok 5

  • Het vak Statistiek richt zich op het doen van statistische uitspraken over een populatie aan de hand van een aselecte steekproef, hetzij via schatten, hetzij via toetsen.

  • Dit vak geeft een inleiding in de theorie en technieken van de lineaire programmering. 

  • Het doel van dit vak is de studenten vertrouwd maken met de wiskundige methoden en wiskundige manier van denken die van belang zijn voor de studie econometrie.

 • Blok 1

  • De combinatorische optimalisering houdt zich bezig met het vinden van een optimale oplossing uit een eindige verzameling van toegelaten oplossingen. 

  • In dit vak wordt de kennis, opgedaan in het vak Statistiek, toegepast in de praktijk relevante situaties.

  • Het doel van dit vak is het begrijpen van de basisbegrippen in objectgeoriënteerd programmeren (data hiding, interfaces, inheritance, exceptions, streams) en in staat zijn om efficiënt te programmeren met deze begrippen in Java.

  Blok 2

  Blok 3

  • Het vakgebied econometrie wordt gekenmerkt door een combinatie van economische vraagstellingen, gebruik van empirische gegevens, toepassing van statistische en wiskundige methoden, en gebruik van software om modellen te schatten en te evalueren. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in de hoorcolleges en worden geoefend bij de sommencolleges en in de practica.

  Blok 4

  • Dit vak is een vervolg op het vak Econometrie 1 en bestaat uit de volgende onderwerpen:

   • Modellen met heteroskedasticiteit en seriecorrelatie
   • Modellen met endogene regressoren en modellen voor kwalitatieve data (logit, probit)
   • Afgeknotte variabelen

  Blok 4+5

  • Dit vak leert en traint schrijf-, presenteer- en onderzoeksvaardigheden. 

  • Door middel van praktische casestudies wordt aandacht besteed aan elk van de vier afstudeerprofielen van econometrie.

  Blok 5

  • Tijdreeksanalyse is het vakgebied dat zich bezighoudt met het modelleren van sequentiele waarnemingen van economische variabelen, zoals maandelijkse werkloosheidcijfers. Een dergelijk model kan worden gebruikt voor het doen van voorspellingen en voor het inschatten van mogelijke gevolgen van beleid. Centraal staat hierbij de dynamische samenhang tussen economische ontwikkelingen (bijv. trends, seizoeninvloeden, conjunctuurcycli).

 • Blok 1

  • Een minor is een samenhangend pakket vakken van 12 of 15 credits. Een minor is bedoeld als een waardevolle toevoeging aan je studie en kan verbredend zijn of verdiepend.

   Studenten mogen de Minor vervangen door studeren in het buitenland, of door een stage.

  Blok 2+3

  • De Keuzeruimte heeft een omvang van 12 cr als de Minor op 12 cr wordt afgerond, en 9 cr als de Minor op 15 cr wordt afgerond.

  Blok 3

  • The course consists of two parts.  It begins with a refreshment on classical microeconomics analysis and develops into the utility maximization theory, in Part 1.  The necessary mathematical tools (ODE) are briefly presented. The main analytical emphasis is on restoring underlying preferences from empirically observed individual behavior.
   In the second, large part, the course begins with a brief introduction to Game theory and develops into the area of Bayesian games.  A few examples from the recent economic literature are studied in depth.

  Blok 3+4

  • Een Major bestaat uit één werkcollege en twee majorvakken.

  Blok 5

  • De scriptie is de kroon op je opleiding.