Economie en Bedrijfseconomie

Opleiding

Economie en Bedrijfseconomie is een breed georiënteerde bacheloropleiding waarin je wordt opgeleid tot een allround econoom die uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken uit verschillende invalshoeken kan bekijken en oplossen. Dat gebeurt aan de hand van een vast programma in de eerste twee jaar, gevolgd door een specialisatiejaar. De studie onderscheidt zich door een brede basis in algemene economie en bedrijfseconomie. Dat vind je ergens anders niet.

Met een afgeronde bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie:

 • Ben je thuis in de belangrijkste (bedrijfs-)economische theorieën
 • Kun je deze theorieën in praktische situaties toepassen
 • Kun je economische opvattingen gebruiken om je standpunt te onderbouwen
 • Kun je in teamverband werken en discussiëren
 • Kun je complexe marktgerelateerde problemen aanpakken

Tijdens je eerste twee jaar volg je een vast pakket vakken. In het derde jaar heb je de vrijheid om zelf je vakken te bepalen met een specialisatie die bij je past. Gedurende de bachelor bieden we je de stof aan in de vorm van:
•    Hoorcolleges (met een inleidend karakter)
•    Practicumcolleges (waarin je de stof oefent en leert toepassen)
•    Werkcolleges (waarin je de stof met je medestudenten bediscussieert en zelf onderzoek doet)
•    Digitale leerondersteuning (om te oefenen met de stof)

Het eerste jaar: een stevige basis

Het eerste collegejaar bestaat uit vijf blokken van acht weken. Per blok volg je twee vakken die je afsluit met een tentamen. In je eerste jaar houd je je bezig met economische vakken zoals micro- en macro-economie, gedragseconomie, accounting en strategie. Ook zijn er ondersteunende vakken zoals wiskunde, statistiek, en academische vaardigheden. Meestal wissel je hoorcolleges af met kleinschalige practica waarin je met je medestudenten opdrachten en sommen behandelt. Je besteedt dit jaar veel aandacht aan het ontwikkelen van uiteenlopende academische vaardigheden zoals presentatie- en onderzoeksvaardigheden en je voert samen met een medestudent je eerste onderzoeksproject uit.

Het tweede en derde jaar: verbreden, verdiepen en toepassen

Ook in jaar twee wissel je intensieve hoorcolleges af met practica. De brede basis uit het eerste jaar wordt verder aangevuld met nieuwe vakken zoals Finance en Marketing. Het derde jaar richt je grotendeels zelf in. Nadat je je kennis nog verder verbreed hebt door een stage, een minor of een periode aan een buitenlandse partneruniversiteit, specialiseer je je door een keuze te maken uit tien verschillende majors. Deze bieden een uitgelezen mogelijkheid tot verdieping in de onderwerpen die je in de eerste jaren het meest aanspraken.
Je sluit je bachelorfase af met een scriptie over een onderwerp uit je major.

Voorbeeld uit een college

Omdat je in deze studie een brede basis legt, komen er zeer uiteenlopende vragen aan bod die je op verschillende manieren benadert. Het echte rekenwerk wordt afgewisseld met discussies en het schrijven van papers. In jaar drie behandel je tijdens de werkcolleges in groepen van maximaal vijfentwintig studenten bijvoorbeeld de voor- en nadelen van variabele beloning. Bij het seminar Organisational Design and Management kijk je naar het effect van bonussen op productiviteit, terwijl je bij Financial Accounting leert hoe je ze in de jaarrekening verwerkt. Bij Behavioural & Health Economics bediscussieer je onder andere of we mensen kunnen en moeten stimuleren meer te sporten. Ook kijken we hoe je het succes van zulke stimuli zou kunnen evalueren.

Taal van je opleiding

De voertaal van Economie en Bedrijfseconomie is Nederlands. Je studieboeken zijn vanaf het eerste jaar Engelstalig. In het tweede jaar krijg je een aantal Engelstalige vakken en in het derde jaar worden al je vakken in het Engels onderwezen.

Vakkenoverzicht BSc Economie en Bedrijfseconomie

Disclaimer: Het onderstaande overzicht toont het programma voor het academische jaar 2020/2021.

  • Blok 1

   • De Take-Off is het introductieprogramma voor alle nieuwe  studententen aan Erasmus School of Economics.

   • Begrip verkrijgen in de rol die wiskunde speelt in de economische wetenschap.

   • Het ontwikkelen van een basiskennis van de theorie en praktijk van Busniess Accounting / Boekhouding evenals Management Accounting en Financial Accounting.

  • Blok 2

   • Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt.

   • Het identificeren van het belang van ICT in het bedrijfsleven.

   • Het vak Academische vaardigheden bestaat uit verschillende modules. Module 2 is Academische presentatievaardigheden.

  • Blok 3

   • Theoretisch inzicht verkrijgen in de manier waarop (micro-)economische interacties tussen producenten, consumenten en de overheid leiden tot de macro-economische realiteit.

   • Het vak Academische vaardigheden bestaat uit verschillende modules. Module 3 is Academische schrijfvaardigheden.

  • Blok 4

   • Het vak Academische vaardigheden bestaat uit verschillende modules. Module 4 is Academische onderzoeksvaardigheden.

  • Blok 5

   • De inhoud van het vak organisatie en strategie is onderverdeeld in drie blokken: de onderneming, de markt, en de [macro-]omgeving.

   • Het vak Academische vaardigheden bestaat uit verschillende modules. Module 5 is Academische vaardigheden onderzoeksproject.

  • Blok 1

  • Blok 2

  • Blok 3

   • De geschiedenis van het economisch denken leert ons te begrijpen waarom economen vandaag de dag denken zoals ze nu doen.

  • Blok 4

  • Blok 5

   • Begrip ontwikkelen voor de theorie en praktijk van het voorzien van interne informatie (Management accounting) en externe informatie (Financial accounting), noodzakelijk voor de beslissingen gemaakt door de belanghebbende in een organisatie. Dit vak bouwt voort op de inleiding uit Bachelor 1.

   • Het Onderzoeksproject heeft twee doelen: (1) het toepassen van de geleerde methoden & technieken in de eerste twee jaar, en (2) het voorbereiden op de bachelorscriptie. 

  • Blok 1

  • Blok 2 + 3

   • De Keuzeruimte heeft een omvang van 12 EC als de Minor op 12 EC wordt afgerond, en 9 EC als de Minor op 15 EC wordt afgerond.

  • Blok 3 + 4

   • Een Major bestaat uit één werkcollege en drie majorvakken.

  • Blok 5

   • Het doel van de cursus is om studenten vertrouwd te maken met elementaire concepten en ideeën uit de filosofie die relevant zijn voor economie. 

    ** Zie Overgangsregeling 2019-2020

   • De scriptie is de kroon op je opleiding.