Geschiedenis
Bestudeer het verleden en vergroot je blik op de wereld van nu

Opleiding

Op thematische wijze bestudeer je de moderne geschiedenis vanaf 1500 en zet je afwisselend een sociologische, economische of culturele bril op. Je richt je dus niet op historische periodes – zoals bij veel andere opleidingen – maar bekijkt het grotere plaatje. 

Thema's

Bij de bachelor Geschiedenis in Rotterdam zoek je in het verleden naar antwoorden op maatschappelijke vragen die de politiek, media of burger nu bezig houden. Denk aan:

 • Waarom zijn veel Europese landen zo rijk geworden en zijn veel Afrikaanse landen zo arm gebleven?
 • Waarom is voetbal volkssport nummer 1 geworden in Brazilië, terwijl veel Indiërs weer gek zijn op cricket?
 • Waarom neemt het aantal migranten wereldwijd in absolute aantallen toe, maar blijft het aantal migranten - als deel van de wereldbevolking - relatief constant?

Heden en verleden verbinden

Kortom: aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bestudeer je de geschiedenis aan de hand van sociologische, economische, politieke en culturele thema’s – en niet (zoals bij veel andere opleidingen) per historische periode. Soms betekent dit dat je je verdiept in een zeventiende-eeuws reisverslag van een VOC’er. Dan weer lees je over de impact van internationale verdragen op het behoud van cultureel erfgoed.

Engels en Nederlands

Vanwege het internationale karakter van de bachelor Geschiedenis worden alle hoorcolleges en de literatuur in het Engels aangeboden. Maar de discussies tijdens de werkgroepen mogen in het Nederlands gevoerd worden en alle tentamens en papers mogen in het Nederlands gemaakt worden.

Focus areas

In jaar 2 kies je een van de vier focus areas: Economic History, International Relations, Social History of Cultural History. De focus area bepaalt de richting waarin je gaat afstuderen en bestaat uit een aantal hoofdvakken, methodische vakken en keuzevakken. Daarnaast volgen alle studenten een bachelor thesis class en schrijven ze in het derde jaar een bachelor thesis.

Minor of studeren in het buitenland

In jaar 3 van de bachelor kun je ervoor kiezen om een minor te doen. Binnen een minor volg je een aantal vakken buiten je eigen vakgebied: de ideale kans om je horizon te verbreden. Je kunt ook kiezen om een half jaar in het buitenland te studeren, bij een van onze partneruniversiteiten. Voor veel studenten is dit een onvergetelijke periode, waarin ze veel leren over een andere cultuur en zichzelf.

Docent worden

Je kunt er ook voor kiezen om een educatieve minor te volgen. Deze minor laat je kennismaken met het beroep van docent in het middelbaar onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Als je de minor succesvol afrondt, krijg je de bevoegdheid om les te kunnen geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.

Studieprogramma

Hieronder vind je alle vakken die je tijdens de bachelor kan volgen. In jaar 1 volgen alle studenten hetzelfde programma, vanaf jaar 2 hangt het programma af van het gekozen traject (focus area met minor en stage, focus area met educatieve minor, of focus area met internationale uitwisseling).

Videopresentatie bachelor Geschiedenis

 • Blok 1

  • Je bestudeert de geschiedenis vanaf 1500 tot het heden en richt je op de politieke, economische en culturele ontwikkelingen in de westerse en niet-westerse geschiedenis.

   Coursecode: CH1101
    

  • Je leert welke bronnen je kunt raadplegen voor historisch onderzoek – en waar je ze vindt. Ook leer je om te gaan met onderzoeksdata: hoe organiseer en analyseer je informatie?

   Coursecode: CH1104
   ​​

  Blok 2

  • Je maakt kennis met de geschiedenis van vroegmoderne samenlevingen (1300 – 1750). In deze periode zette de westerse wereld haar eerste stappen richting moderniteit en wijkte daarmee af van de rest van de wereld. Je richt je op onderwerpen als de renaissance en industrialisering.

   Coursecode: CH1103

  • Waarom is het belangrijk om geschiedenis te onderzoeken voor onze hedendaagse maatschappij? Die vraag staat centraal in dit vak. Ook geeft dit vak je de handvatten om onderzoek te doen tijdens de rest van je bachelor.

   Coursecode: CH1102

  Blok 3

  • Je bestudeert de geschiedenis van westerse samenlevingen vanaf 1750. Denk aan thema’s als de welvaartsstaat (die Napoleon introduceerde), de toenemende internationalisering van de economie en de crisis van de democratie in periodes tussen oorlogen.

   Coursecode: CH1105

  • Sociologische theorieën vormen vaak een interessant startpunt voor historisch onderzoek. Je leert daarom de belangrijkste concepten uit de sociologie kennen. Ook leer je hoe je deze concepten in een historische context kunt plaatsen.

   Coursecode: CH1106

  Blok 4

  • Een reis door de geschiedenis van Nederland, van de middeleeuwen tot nu. Niet alleen kijk je naar wat er nu eigenlijk ‘typisch Nederlands’ is, maar ook naar de positie van Nederland in de wereldgeschiedenis. Je richt je op thema’s als het (de)kolonisatie, het liberalisme, secularisering en multiculturalisme.

   Coursecode: CH1107

  • In dit vak ontwikkel je je schrijfvaardigheid. Je schrijft een academisch paper van 4000 woorden en wordt tijdens alle stadia van het schrijven begeleid.

   Coursecode: CH1108

 • Blok 1

  • Focus Areas: Economic History, International Relations

   Binnen deze cursus maak je kennis met het studieveld van internationale betrekkingen en de machtsverhoudingen in de wereld. Er wordt dieper ingegaan op de theorieën die hierbij horen en hoe dit in verband staat met de economische globalisering sinds de negentiende eeuw.

   Coursecode: CH2201

  • Focus Areas: Cultural History, Social History
   Je krijgt een brede introductie van de geschiedenis, methoden en theorieën binnen de sociale en culturele geschiedenis. Ook ga je in op de verschillen en overeenkomsten tussen sociale en culturele geschiedenis aan de hand van enkele historische onderwerpen.

   Coursecode: CH2207

  • Focus Areas: alle
   Je leert hoe kwantitatieve historische data kunt verzamelen, analyseren en presenteren. Je leert de data te interpreteren en gaat zelf aan de slag met statistisch onderzoek.

   Coursecode: CH2216

  Blok 2

  • Focus Areas: Economic History, International Relations
   Je bestudeert de constant veranderende relaties tussen multinationals en nationale overheden. Je leert de huidige ontwikkelingen van deze relaties te plaatsen in een historische context.

   Coursecode: CH2202

  • Focus Areas: Cultural History, Social History
   In deze cursus leer je historische representaties (zoals monumenten, tentoonstellingen en herdenkingen) op een kritische manier te bekijken. Aan de hand van interessante casussen wordt de politieke en sociale impact van deze historische representaties besproken.

   Coursecode: CH2208

  • Focus Areas: alle
   In het tweede blok kies je binnen je gekozen focus area een keuzevak. Je hebt de keuze uit verschillende cursussen van Geschiedenis en andere disciplines van de Erasmus Universiteit.

  Blok 3

  • Focus Areas: Economic History, Social History
   In deze cursus leer je welke economieën in opkomst zijn en welke effecten dit heeft op arbeidsverdeling in de wereld. Dit doe je aan de hand van verschillende historische casussen.

   Coursecode: CH2203

  • Focus Areas: International Relations, Cultural History
   Hoeveel generaties zijn er nodig voordat een migrant ergens thuishoort? Welk paspoort is het meest geaccepteerde ter wereld – en waarom is dit onrechtvaardig? De geschiedenis van verschillende modellen van kosmopolitisch en nationaal burgerschap staat centraal om deze vragen te beantwoorden.

   Coursecode: CH2205

  • Focus Areas: alle
   Deze cursus borduurt voort op de theoretische kwesties die zijn besproken in de cursus Rethinking History 1. Er wordt ingegaan op de filosofie van geschiedenis en op historiografie (de geschiedenis van het schrijven over geschiedenis).

   Coursecode: CH2217

  Blok 4

  • Focus Areas: Economic History, Social History

   Je leert hoe economische ongelijkheid door wetenschappers uit verschillende stromingen en periodes werd benoemd. Daarnaast onderzoek je hoe economische welvaart en ongelijkheid met elkaar in verband staan doorheen de geschiedenis.

   Coursecode: CH2204

  • Focus Areas: International Relations, Cultural History
   Je bestudeert de verschillende concepten en definities van religies en religieuze organisaties. Als student leer je hoe je kan onderzoeken hoe religies zich aanpasten en vorm gaven historische veranderingen.

   Coursecode: CH2206

  • Focus Areas: alle
   In het vierde blok kies je binnen je gekozen focus area een keuzevak. Je hebt de keuze uit verschillende cursussen van Geschiedenis en andere disciplines van de Erasmus Universiteit.

 • Blok 1

  • Wanneer je kiest voor een minor en stage
   In het derde jaar kun je een minor volgen. Hierdoor leer je over de grenzen van je eigen studie heen te kijken. Ook kan een minor een goede voorbereiding zijn op een specifieke master.

  • Bij het traject met educatieve minor
   Deze minor laat je kennismaken met het beroep van docent in het middelbaar onderwijs en alles wat daarbij komt kijken. Als je de minor succesvol afrondt, krijg je de bevoegdheid om les te kunnen geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t.

  • Bij het traject met een internationale uitwisseling
   Tijdens het derde jaar krijg je de kans om een semester (twee blokken) op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende partneruniversiteiten binnen en buiten Europa.

  Blok 2

  • Wanneer je kiest voor een minor en stage
   Als historicus bezit je specifieke vaardigheden. In deze cursus leer je hoe je jouw skills kunt inzetten na je studie in de maatschappij en op de werkvloer.

   Coursecode: CH3051

  • Wanneer je kiest voor een minor en stage’
   Doorloop je het traject met de reguliere focus area, dan krijg je in blok 2 de Bachelor Thesis Class. Daarin leer je een kleinschalig historisch onderzoek op te zetten voor je bachelor thesis. De Bachelor Thesis Class richt zich op de Focus Area die je gekozen hebt.

  • Bij het traject met educatieve minor
   Tijdens deze educatieve stage ga je de kennis en vaardigheden die je tijdens je minor hebt opgedaan toepassen in de praktijk.

  • Bij het traject met een internationale uitwisseling
   Tijdens deze educatieve stage ga je de kennis en vaardigheden die je tijdens je minor hebt opgedaan toepassen in de praktijk. Tijdens het derde jaar krijg je de kans om een semester (twee blokken) op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je kunt kiezen uit verschillende partneruniversiteiten binnen en buiten Europa.

  Blok 3

  • Wanneer je kiest voor een minor en stage
   Doorloop je het traject waarbij je kiest voor een minor en stage, dan schrijf je tijdens het derde blok van dit jaar je bachelor thesis.

   Coursecode: CH3100

  • Bij het traject met educatieve minor of bij internationale uitwisseling
   Kies je voor het traject met een educatieve minor, of ben je in het eerste semester op uitwisseling gegaan, dan krijg je in blok 3 de Bachelor Thesis Class. In de Bachelor Thesis Class leer je om onder begeleiding een kleinschalig historisch onderzoek op te zetten voor je bachelor thesis. De Bachelor Thesis Class richt zich op de Focus Area die je gekozen hebt.

  • Bij een focus area met een educatieve minor of bij internationale uitwisseling
   Bij de focus area Cultural History of International Relations volg je het vak ‘Emerging Economies and Global Labour’. Bij de focus area Social History of Economic History volg je het vak ‘Europe in a Globalising World: Migration, Citizenship and Indentity in Global History’.

  Blok 4

  • Wanneer je kiest voor een minor en stage
   Doorloop je het traject met een minor en stage, dan loop je stage in het laatste blok van jaar 3. Alle historische kennis en alle vaardigheden die je tijdens je bachelor hebt opgedaan, kun je nu toepassen. Je ervaart tijdens deze stage hoe het is om te werken in een organisatie. Studenten kunnen terecht komen bij overheidsinstellingen, historische instituten, musea of bedrijven. Ook bouw je zo aan je professionele netwerk.

  • Bij een focus area met educatieve minor of bij internationale uitwisseling
   Bij het traject met educatieve minor of bij een internationale uitwisseling, dan schrijf je je bachelor thesis in het laatste blok van jaar 3.