Inhoud van de opleiding

Bachelor Bestuurskunde

Dr. Brenda Vermeeren, Coördinator Bachelor Bestuurskunde

“Tijdens de Bachelor Bestuurskunde doe je de benodigde kennis en vaardigheden op voor een carrière in het publieke domein.”


Criminaliteit, milieuvraagstukken, flexibilisering van de arbeidsmarkt; het zijn kwesties die dagelijks het nieuws beheersen en ons allemaal raken. Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leert je de vraagstukken van de maatschappij te onderzoeken, te begrijpen en aan te pakken.

Om maatschappelijke vraagstukken beter te begrijpen en bij te dragen aan oplossingen maken we gebruik van inzichten uit verschillende vakgebieden, zoals sociologie, recht, economie en politicologie. Dit is nodig, omdat de vraagstukken die worden bestudeerd binnen Bestuurskunde zo complex zijn dat een eenzijdige benadering niet voldoende is.

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je verschillende vakken die bijdragen aan je basiskennis over Bestuurskunde. Je leert maatschappelijke problemen te analyseren, en je doet kennis op over beleidsontwikkeling, organisatie, sociologie, recht en het uitvoeren van onderzoek. In het eerste jaar krijg je les volgens de onderwijsmethode van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Hierbij werk je in kleine groepen aan actuele vraagstukken. Je gaat dus direct actief met de stof aan de slag! 

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar van de bachelor volg je verdiepende vakken en ga je ook de praktijk in. Je gaat bijvoorbeeld een wethouder assisteren of je organiseert inspraakrondes voor bewoners over cameratoezicht in de wijk. In het derde jaar volg je een ‘minor’: een verbreding van je vakkenpakket. Je verdiept je in een bepaald onderwerp binnen of juist buiten de bestuurskunde. Je kunt er ook voor kiezen om op exchange te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland. Nadat je vier verdiepende vakken hebt gevolgd sluit je je bachelor af met een project, waarin je verslag doet van een door jou uitgevoerd bestuurskundig onderzoek. 

Vakken Bachelor 2

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Vakken Bachelor 3
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange  Minor / Exchange Technology, policy & society Global & European Governance

 Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Alle onderwijsprogramma’s onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.