Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Criminologie

De master Criminologie bestaat uit drie onderdelen:

  • gemeenschappelijke vakken;
  • profileringvakken;
  • het afstudeerproject.

In de gemeenschappelijke vakken breng je je kennis op een hoger niveau: je past je methodologische, psychologische, sociologische, juridische en bestuurskundige inzichten toe op concrete kwesties. Met de profileringvakken specificeer je je werkterrein: in jeugdproblematiek of fraude.

Je kunt ook kiezen voor een afstudeerrichting die wij met buitenlandse partneruniversiteiten organiseren: International and Comparative Criminology. En tijdens je afstudeerproject onderzoek je zelfstandig een actueel criminologisch probleem.