Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Econometrie en Operationele Research

In de Engelstalige master Econometrics and Management Science verdiep je je kennis en ontwikkel je specifieke wetenschappelijke vaardigheden en manieren van redeneren.

Tijdens de werkcolleges los je met zo’n vier studenten een probleem uit de praktijk op. Dat gebeurt onder intensieve begeleiding van een docent. Je sluit je master af met een scriptie over een econometrisch onderzoek binnen je specialisatie. Veel studenten koppelen dit aan een stage of praktijkonderzoek. Als afgestudeerd econometrist kun je zelfstandig econometrische technieken bedenken en toepassen op complexe maatschappelijke problemen, inclusief de opzet en uitvoering ervan in computerprogramma’s.

De masterfase van Econometrie en Operationele Research bestaat uit een eenjarige algemene master met vier specialisatiemogelijkheden:

  • Operations Research and Quantitative Logistics
  • Quantitative Finance
  • Quantitative Marketing
  • Econometrics

Kijk hier voor informatie over het aanbod van masterprogramma’s.