Inhoud van de opleiding

Bachelor Econometrie en Operationele Research

Het eerste jaar: toepassingsgericht onderwijs en een vast programma

Je eerste collegejaar Econometrie en Operationele Research kent een vast programma. Je volgt vakken als Wiskunde, Statistiek, Micro- en Macro-economie. Daarnaast leer je hoe je op basis van zelfgeschreven computerprogramma's wiskundige modellen implementeert. Dit jaar maak je bovendien al kennis met operationele research: het bestuderen en oplossen van keuzeproblemen aan de hand van wiskundige modellen.

Het jaar bestaat uit vijf blokken van acht weken met twee of drie vakken per blok. Ieder vak sluit je af met een tentamen. Je volgt afwisselend hoorcolleges, werkcolleges en practica. Tijdens practica maak je opdrachten in groepen van ongeveer dertig studenten.

Het tweede en derde jaar: inhoudelijk gevarieerd en wisselende onderwijsvormen

Tijdens je tweede jaar verdiep je je in wisselende deelgebieden, van statistiek en econometrie tot economie en operationele research. Ook ga je meer en meer kennis toepassen. Zo los je tijdens werkcolleges in kleine groepen actuele problemen op.

In je derde jaar kies je zelf je major, je afstudeerrichting. Deze bestaat uit twee specialistische vakken en een werkcollege op het gebied van Econometrie of Operationele Research. Je kunt kiezen uit vier majors:

 • Econometrics
 • Quantitative Finance
 • Quantitative Logistics
 • Business Analaytics and Quantitative Marketing

Ook buiten je major kun je veel zelf invullen: kies je voor een minor, een buitenlandse uitwisseling, of voor een stage? Je scriptie markeert het einde van je studie. 

Econometrisch Instituut

De opleiding Econometrie en Operationele Research in Rotterdam wordt grotendeels verzorgd door de staf van het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De medewerkers van dit instituut geven niet alleen onderwijs, maar doen ook veel onderzoek. Eén van de grondleggers van de Algemene Econometrie, Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, is aan het instituut verbonden geweest.

Het onderzoek van het Econometrisch Instituut staat nationaal en internationaal zeer goed aangeschreven. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal publicaties van de medewerkers in internationale vaktijdschriften en uit het feit dat enkele hoogleraren zitting hebben in redacties van dergelijke vakbladen. Het aantal econometriestudenten is, zeker vergeleken met het aantal economiestudenten, relatief klein. De kans is dan ook groot dat je in de loop van je studie heel wat docenten en onderzoekers beter leert kennen. En je kunt rekenen op intensieve begeleiding.

Met een afgeronde bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research:

 • kun je economische/maatschappelijke vraagstukken oplossen met wiskundige technieken;
 • kun je met economische modellen de kwaliteit en risico's van die oplossingen kwantificeren;
 • beheers je de statistische technieken om nauwkeurige voorspellingen te doen;
 • heb je uitstekende carrièreperspectieven.

Erasmus School of Economics biedt:

 • onderwijs van topdocenten in een inspirerende omgeving;
 • een afwisselende, toepassingsgerichte opzet;
 • sterke banden met organisaties uit de private en publieke sector.