Inhoud van de opleiding

Bachelor Economie en Bedrijfseconomie

Economie en Bedrijfseconomie is een breed georiënteerde bachelorsopleiding waarin je uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken uit verschillende invalshoeken leert bekijken en oplossen. Dat doe je aan de hand van een vast programma in de eerste twee jaar, gevolgd door een specialisatiejaar. De voertaal is Nederlands, de meeste literatuur in het Engels. Soms volg je een college of practicum bij een Engelssprekende docent.

Tijdens je eerste twee jaar volg je vakken als algemene economie en wiskunde, maar ook toegepaste economie en marketing. In het derde jaar heb je de vrijheid om zelf je vakken te bepalen met een specialisatie die bij je past. Wij bieden je de stof aan in de vorm van:

  • hoorcolleges (met een inleidend karakter);
  • practicumcolleges (waarin je de stof oefent en leert toepassen);
  • werkcolleges (waarin je de stof met je medestudenten bespreekt).

Het eerste jaar: een stevige basis

Het eerste collegejaar bestaat uit vijf blokken van acht weken. Per blok volg je twee vakken die je afsluit met een tentamen. In je eerste jaar zijn dit verschillende inleidende economische vakken en wiskunde, maar ook bijvoorbeeld marketing. Meestal wissel je hoorcolleges af met kleinschalige practica of werkcolleges, waarin je met je medestudenten opgaven en sommen behandelt. Je besteedt dit jaar veel aandacht aan het ontwikkelen van uiteenlopende vaardigheden.

Het tweede en derde jaar: verbreden, verdiepen en toepassen

Ook in jaar twee wissel je intensieve hoorcolleges af met practica. Je gaat dieper in op vakken uit het eerste jaar en komen er nieuwe vakken bij, zoals finance en gedragseconomie. Het derde jaar richt je grotendeels zelf in: je specialiseert je door een keuze te maken uit tien verschillende majors. Het accent ligt dit jaar op het toepassen van je kennis op actuele situaties, bijvoorbeeld in bedrijfsopdrachten. Je hebt de mogelijkheid om:

  • vakken te volgen aan een buitenlandse partneruniversiteit
  • stage te lopen
  • een minor te doen: dé kans om kennis te maken met een vak aan een andere faculteit of je economische kennis te verdiepen

Je sluit je bachelorfase af met een scriptie.