Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Fiscale Economie

Bijna alle studenten gaan na hun bachelor Fiscale Economie door met de masteropleiding Fiscale Economie.

In de master volg je interdisciplinaire werkcolleges. Hierin koppel je de fiscale economie aan andere wetenschapsgebieden, heb je levendige discussies waarmee je jouw kennis verdiept en je scherpt jouw visie aan. Je schrijft papers over fiscale onderwerpen en je houdt korte presentaties. Het Internationaal en Europees belastingrecht komt aan bod, net als het midden- en kleinbedrijf en de multinationale onderneming. Fiscaal beleid is een thema, met daarin de vakken Advanced Economics of Taxation en Tax Policy.

De masterfase sluit je af met een scriptie over een fiscaal onderwerp.

Meer informatie over de master? Kijk eens op: www.eur.nl/ese/master.