Aanmelding en toelating

Bachelor Fiscale Economie

Wie Fiscale Economie gaat studeren, vindt de relatie tussen burgers, bedrijfsleven en overheid interessant. Ook hebben studenten Fiscale Economie vaak een goed gevoel voor wiskunde en boekhouden. Vraag jij je af hoe het Nederlandse belastingstelsel werkt? Heb je analytisch vermogen en een kritische blik? Dan is Fiscale Economie wellicht iets voor jou.

Toelatingseisen vwo-diploma

Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid

Toegang

Wiskunde A of B

Toegang

Toegang

Door een besluit van de Erasmus Universiteit Rotterdam hoeven de profielen Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid niet aangevuld te worden met Economie.

Niet het vereiste wiskundevak

Scholieren met een VWO-diploma maar zonder het vereiste wiskundevak moeten een deficiëntietoets Wiskunde A doen. Alleen met een resultaat van minimaal 7,5 voor deze wiskundetoets is toegang tot de bachelor Fiscale Economie mogelijk.

Verplichte studiekeuze activiteit 

Wanneer je een VWO-diploma hebt behaald met daarbinnen het vereiste wiskundevak dan is de studiekeuzeactiviteit het onderdeel van jouw aanmelding waarbij de opleiding probeert je bewust te maken van de studiekeuze die je maakt.

De studiekeuzeactiviteit bestaat uit de vragenlijst met daarbij, bij de Erasmus School of Economics, eventueel een aanvullende studiekeuze activiteit bestaande uit een verplichte wiskundecursus. Hiervoor is gekozen omdat onderzoek onder onze eerstejaars studenten uitwijst dat hun wiskundeachtergrond zeer bepalend is voor het succesvol kunnen afronden van een bachelor aan de Erasmus School of Economics. Studenten met een VWO wiskunde A cijfer lager dan een 6,5 blijken een geringe kans te hebben hun studie Fiscale Economie met succes te voltooien. Of de wiskundecursus voor jou wel of niet verplicht is hangt af van het advies (negatief, waarschuwing, positief) dat door de Erasmus School of Economics aan je wordt gegeven.
Mocht je je inschrijving in Studielink pas na 1 mei hebben afgerond en vervolgens na het volledig invullen van de vragenlijst een negatief advies hebben ontvangen, dan zullen we je afwijzen voor de studie van je keuze.

Let op! Over een eenmaal gegeven advies kan niet gecorrespondeerd worden.

Belangrijke deadlines:

Stap

Wanneer

Aanmelden voor een opleiding van je keuze via www.studielink.nl

Uiterlijk op 1 mei 2017

SKA-vragenlijst die direct volgt op je inschrijving in Studielink volledig invullen

Direct bij je inschrijving in Studielink en uiterlijk op 31 juli 2017

Bij een negatief of waarschuwingsadvies dien je je in te schrijven voor de Verplichte (online) Wiskundecursus via de link op deze pagina

(Let op! Wanneer je je na 1 mei hebt aangemeld en je hebt een negatief advies gekregen dan wordt je automatisch afgewezen voor de studie van je keuze, de wiskundecursus doet dan niet meer ter zake)

Vanaf 1 juni en uiterlijk op 31 juli 2017

Je doorloopt de Verplichte Wiskundecursus volledig

(Let op! Het niet op tijd afronden van de Verplichte Wiskundecursus leidt tot afwijzing van deelname aan de studie van je keuze)

Uiterlijk op 13 augustus 2017 (Gemiddeld benodigde tijd voor de Verplichte Wiskundecursus is 30 uur)

Het is je eigen verantwoordelijkheid dat bovengenoemde stappen volledig, juist en op tijd worden doorlopen. Wanneer bovengenoemde aan jou gestelde deadlines niet door jou worden gehaald wordt je inschrijving afgewezen. Mocht je tegen problemen aanlopen neem dan zo snel mogelijk contact op met de Erasmus School of Economics.

Let op! Klik hier voor uitgebreide en belangrijke informatie over de Studiekeuzeactiviteit, het complete SKA-tijdspad én om je in te schrijven voor de wiskundecursus.

Hbo-propedeuse

Studenten met havo als vooropleiding én een propedeuse van één van de volgende hbo-opleidingen hebben toegang tot de bachelor Fiscale Economie:

 • Accountancy
 • Bedrijfseconomie
 • Commerciële Economie
 • Fiscale Economie
 • Fiscaal Recht en Economie
 • Logistiek en Economie
 • Management, Economie en Recht

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • Minimaal een 7,5 als gewogen gemiddelde van je propedeuse.
 • Minimaal een 7,5 voor de deficiëntietoets Wiskunde A. Dit cijfer voor de deficiëntietoets dient behaald te zijn voor 1 augustus. Pas na deze datum zal je complete aanmelding in behandeling worden genomen.

Studenten met een hbo-propedeuse melden zich aan via Studielink en via het online aanmeldformulier. Inschrijven kan tot 1 mei.

Overige diploma’s

Je wordt ook toegelaten met een:

 • einddiploma van een erkende vierjarige hbo-opleiding, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is;
 • bachelor- of masterdiploma van een Nederlandse universiteit, nadat de deficiëntietoets Wiskunde A met een resultaat van minimaal 7,5 afgerond is.

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie www.bacheloradmission.eur.nl.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (Colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je toch worden toegelaten tot een bacheloropleiding van de Erasmus School of Economics. Daarvoor moet je voldoen aan de eisen van een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) door vier specifieke VWO-deelcertificaten te behalen.

Meer informatie hierover vind je op de website van de examenadministratie

Wiskundetoets voor Fiscale Economie

Voor aankomende studenten die een wiskunde-deficiëntie moeten wegwerken, wordt er in mei en in juli van elk jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een deficiëntietoets wiskunde afgenomen. Kijk hier voor de exacte data van de wiskundetoets.

Als de deficiëntie wiskunde niet op tijd is weggewerkt, kun je niet ingeschreven worden voor de bachelor. De stof van de toets omvat de wiskundeleerstof zoals die vereist is voor het ‘International Baccalaureate Mathematics, subsidiary level’, inclusief het keuzeonderwerp ‘Further Calculus’. Voor dit toelatingsexamen dien je jezelf tijdig aan te melden bij het Bureau Examens Economie, telefoon (010) 408 10 12 / 13.

Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs van Erasmus School of Economics. Te bereiken via de informatiebalie van het Onderwijs Service Centrum.

Studyboost wiskunde

Je kunt je voorbereiden op de wiskunde-2 deficiëntietoets door een cursus Studyboost wiskunde 2-deficiëntie te volgen via het Taal- & Trainingscentrum (TTC). De cursus start zes weken voordat de toets plaatsvindt. Aanmelden kan via een inschrijfformulier op de website van het Taal- en Trainingscentrum. Meld je tijdig aan. De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

 Meer specifieke informatie over: