Inhoud van de opleiding

Bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG

Bij BMG ga je aan de slag met actuele zorgthema’s en leer je vanuit verschillende invalshoeken naar de gezondheidszorg te kijken. Daar is in het veld veel behoefte aan. De meesten van onze afgestudeerden vinden dan ook zonder veel moeite een baan in de gezondheidszorg als manager, beleidsadviseur of onderzoeker.

Onze kleinschalige opleiding heeft een unieke opbouw in thematische onderwijsblokken van 10 weken. Ieder blok ga je aan de slag met een thema waarbij een belangrijke uitdaging in de zorg centraal staat. Hierbij maak je gebruik van verschillende vakgebieden van gezondheidswetenschappen binnen BMG: economie, gezondheidsrecht, sociaal-medische wetenschappen, bestuurs- en beleidswetenschappen en organisatiewetenschappen. Daarnaast ontwikkel je academische vaardigheden zoals kritisch denken, onderzoeken, schrijven en presenteren. Deze kennis en vaardigheden pas je toe in projecten met spannende vraagstukken uit de praktijk. En om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg worden er korte snuffelstages, werkbezoeken en gastcolleges georganiseerd.

Ieder blok is er een internationale week. Het onderwijs is dan in het Engels en we bespreken interessante buitenlandse voorbeelden zoals zorgstelsels in andere landen, zorginnovaties uit Silicon Valley en Europese wet- en regelgeving.

Het eerste jaar

In het eerste jaar ga je aan de slag met vier verschillende thema’s in de gezondheidszorg, waaronder management van zorginstellingen en kwaliteit van zorg. In het eerste jaar staat verkenning centraal. Zo leer je de vakgebieden kennen die typerend zijn voor BMG. En je leert de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek.

Het tweede jaar

Het tweede jaar is gericht op verbinding. In dit jaar stellen we vier grote ontwikkelingen in de zorg centraal en leren we jou daar met een interdisciplinaire bril naar te kijken. Je gaat kennis en vaardigheden uit de verschillende vakgebieden toepassen op actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de zorg. In ieder blok staat een ander thema centraal. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld de opkomst van technologie in de zorg, de vergrijzing en marktwerking.

Honours Class

De honours class, in het tweede jaar van BMG, is alleen weggelegd voor de beste studenten van BMG. Zorg dus dat je daarbij zit! De honours class biedt een extra uitdaging in het tweede jaar. Het programma biedt veel ruimte voor eigen invulling en persoonlijke ontwikkeling. Je bepaalt zelf waar je meer over wilt weten binnen de zorg. Lees meer over de honours class.

Het derde jaar

In het derde en laatste bachelorjaar krijg je in het eerste semester ruimte voor verbreding. Je kiest zelf een minor: een uitgebreid keuzevak bij BMG of bij een andere faculteit. In deze periode kan je ook vakken volgen aan een van onze partneruniversiteiten of zelfs naar het buitenland gaan. Een deel van het onderwijs is in het Engels; een goede voorbereiding voor een Engelstalige master. Ter afsluiting van je bacheloropleiding doe je een afstudeeropdracht bij een (zorg)instelling of een van de vakgroepen van ESHPM.

Onderwijsmethoden

In het onderwijs bij ESHPM staat Actief Academisch leren centraal, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bestudeer je complexe problemen in de gezondheidszorg. Je krijgt activerende en uitdagende werkvormen en er wordt aandacht besteed aan academische vaardigheden en gebruik van interactief online onderwijs als aanvulling op het persoonlijke contact op de campus. Onderzoek en onderwijs gaan daarbij hand in hand: inzichten uit wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen hebben een centrale plaats in het onderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

ESHPM heeft warme banden met het zorgveld, daardoor is er veel interactie tussen het onderwijs en de praktijk. Je werkt zowel individueel als in groepsverband aan reallife cases ingebracht door overheid, zorginstelling of zorgverzekeraars. Hierbij ontwikkel je je inhoudelijke kennis, technieken door wetenschappelijk onderzoek en academische vaardigheden. Het programma biedt je veel ruimte (25-30 ECTS) voor keuze-onderwijs (minoren), zowel in binnen- als buitenland.

De bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG is een voltijdprogramma. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week bezig bent met je studie. Naast colleges, practica en werkgroepen zul je veel zelfstudie moeten doen. Daarnaast spreek je ook regelmatig af met groepsgenoten om aan een opdracht te werken.