Inhoud van de opleiding

Dubbele bachelor en master in Economie en Recht (mr.drs.)

Het mr.drs.-programma is een studieprogramma waarmee studenten in 6 jaar zowel de opleiding Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht als de opleiding Economie & Bedrijfseconomie afronden. Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics spannen zich in om de studenten die dit programma volgen, zo goed mogelijk te begeleiden.

Een aantal zaken wordt voor je geregeld. Er wordt een combinatierooster voor je uitgezocht, zodatde onderwijsactiviteiten van beide studies elkaar niet overlappen. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat tentamens niet tegelijk vallen. De nadruk ligt in de eerste jaren van het programma op de economiestudie en in de latere jaren op de rechtenstudie.

Ben je geïnteresseerd in marktwerking, financiën en economische groei? En wil je weten hoe wetten en regels de samenleving reguleren? Dan is het mr.drs.-programma echt iets voor jou. Het geeft studenten de mogelijkheid om de economische kant van allerlei vraagstukken te zien en te begrijpen, maar tegelijkertijd leer je ook de juridische kant van diezelfde vraagstukken te interpreteren.

Het is wel van belang dat je je realiseert dat het programma behoorlijk zwaar is. Zo volgt een mr.drs.-student bijvoorbeeld 3 in plaats van 2 vakken, in 1 blok en leggen zij meer tentamens af. Het programma richt zich dan ook op goede en gemotiveerde studenten die een brede interesse hebben in beide vakgebieden.

Aan het einde van je studie mag je twee titels voeren. Zo geef je aan werkgevers het signaal af dat je heel wat in je mars hebt en dat is op de arbeidsmarkt absoluut een pré.