Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Wij bieden drie masteropleidingen aan die gericht zijn op de (multiculturele) vraagstukken in opvoeding en onderwijs.

  • Onderwijswetenschappen richt zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen. Je leert over de kenmerken van effectieve instructie en succesingrediënten voor onderwijskundige vernieuwingen en modern schoolbeleid.
  • Gezinspedagogiek richt zich op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen en buiten het hedendaagse gezin en de daarbij behorende opvoedingsvragen van ouders.
  • Orthopedagogiek richt zich op de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren en de daarbij behorende diagnosetechnieken en effectieve interventies ter verbetering van de ontwikkeling van het kind en de opvoedsituatie.

Meer informatie over: Master in Pedagogische Wetenschappen