Inhoud van de opleiding

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Heb jij interesse in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 25 jaar? Dan is de opleiding Pedagogische Wetenschappen echt iets voor jou! Je leert welke invloed het gezin, de school en de sociale omgeving heeft op het gedrag van kinderen en jongeren. Daarbij bestudeer je ook de opvoeding in diverse culturen en leer hoe je als professional interculturele competenties ontwikkelt. Je leert problemen bij kinderen, in gezinnen en op scholen te signaleren en hoe je kunt bijdragen aan een oplossing. Daarnaast leer je om antwoorden te formuleren op vragen als: Hoe stimuleer je een kind om zichzelf te blijven? Wat heeft een getroffen kind nodig om de oorlog achter zich te laten? Hoe houd je jongeren op het rechte pad? En wat leren jongeren van Social Media? Dit doen we aan de hand van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). In kleine groepen werk je onder begeleiding van een docent aan opdrachten.

Wil jij die bijdrage leveren en de problemen te lijf gaan? Aan de Erasmus Universiteit, in de multiculturele stad Rotterdam leer je hoe!

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding Pedagogische Wetenschappen is breed en oriënterend. Je volgt werkgroepen en hoorcolleges van inleidende vakken op het gebied van pedagogiek, onderwijswetenschappen, psychologie en sociologie. Thema’s die daarin aan de orde komen zijn onder andere: opvoedstijlen, kindermishandeling, echtscheiding, multiculturele klassen, kinderopvang, schooluitval, talent, intellectuele beperkingen, lichamelijke handicaps en gedragsproblemen.

In het eerste jaar leggen we ook de basis voor academische en professionele vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld om testen af te nemen bij kinderen en gesprekken te voeren met ouders. Ook leer je een aantal basisvaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te doen en een onderzoeksrapport te schrijven.

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar verdiep je jouw basiskennis en leer je meer over hoe je onderzoek moet doen. Je leert ook over de biologische oorsprong van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast leer je actuele opvoedings- en onderwijsvraagstukken in historisch en internationaal perspectief te plaatsen. Aan het einde van jaar twee maak je kennis met de drie masterspecialisaties:

  • Orthopedagogiek richt zich op de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren en de daarbij behorende diagnosetechnieken en effectieve interventies ter verbetering van de ontwikkeling van het kind en de opvoedsituatie;
  • Gezinspedagogiek richt zich op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen binnen en buiten het hedendaagse gezin en de daarbij behorende opvoedingsvragen van ouders;
  • Onderwijswetenschappen richt zich op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen. Je leert over de kenmerken van effectieve instructie en succesingrediënten voor onderwijskundige vernieuwingen en modern schoolbeleid.

In het derde jaar volg je vakken ter voorbereiding op een van bovengenoemde specialisaties. De vakken in de richting van Pedagogiek bereiden je voor op de masterspecialisaties Orthopedagogiek en Gezinspedagogiek. De vakken in de richting van Onderwijswetenschappen bereiden je voor op de gelijknamige masterspecialisatie. Het derde jaar geeft je ook ruimte voor keuzevakken en internationale uitwisseling. Je sluit het jaar af met een afstudeeerproject waarbij je kennis kunt maken met de praktijk.

Vakken Bachelor 3- richting Gezinspedagogiek & Orthopedagogiek

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange Interculturele Pedagogiek Opvoedingsproblemen in de Complexe Werkelijkheid
    Practicum Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II

Practicum Testvaardigheden IV

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Psychometrie: Een Introductie Bachelorstage Bachelorstage Bachelorscriptie
Practicum Psychometrische vaardigheden Practicum Wetenschapsfilosofie Practicum Wetenschapsfilosofie  
Totale studielast: 60 ECTS

Vakken Bachelor 3 - richting Onderwijswetenschappen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange The Professional School

Beleid en Bestuur in het Onderwijs

    Practicum Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II Practicum Coaching en Trainingsvaardigheden
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Psychometrie: Een Introductie Bachelorstage Bachelorstage Bachelorscriptie
Practicum Psychometrische vaardigheden Practicum Wetenschapsfilosofie Practicum Wetenschapsfilosofie  
Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.