Toelatingseisen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

Heb jij interesse in de ontwikkeling van kinderen en bijbehorende vraagstukken over opvoeding en onderwijs? Wil je meer leren over opvoedstijlen binnen andere culturen? Wil je bijdragen aan beter onderwijs in multiculturele scholen? Heb je affiniteit met kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben? Dan is deze opleiding écht iets voor jou!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Studiekeuzecheck

De opleiding Pedagogische Wetenschappen biedt alle aankomende studenten een StudieKeuzeCheck aan. Afhankelijk van je vooropleiding ben je eventueel verplicht tot deelname aan de bepaalde onderdelen. Voor Pedagogische Wetenschappen bestaat deze check uit twee onderdelen:
1) Digitale vragenlijst: verplicht voor alle aanmelders
2) Studiekeuzecheckactiviteit: vrijwillige deelname

Lees hier meer over de StudieKeuzeCheck bacheloropleidingen ESSB

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo- en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding. Statistiek is een belangrijk onderdeel van de bachelor Pedagogische Wetenschappen, daarom is het advies om je kennis van wiskunde op vwo-6 niveau bij te spijkeren.

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86 (dagelijks van 13.30 - 16.00 uur). Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie contact).