Inhoud van de opleiding

Bachelor Psychologie

Studie in het kort

Je maakt kennis met een breed scala aan onderwerpen zoals geheugen, leervermogen, de psychologie van verslaving en de motivatie van medewerkers. Je leert de psychologische praktijk in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg kennen.

Kies je voor Rotterdam, dan kies je voor Probleemgestuurd Onderwijs. Je lost in kleine onderwijsgroepen actuele vraagstukken op. Je leert tijdens practica denken, onderzoeken en oplossen als een echte psycholoog. Bekijk de video over PGO. 


Het eerste jaar

Het eerste bachelor jaar bestaat uit acht blokken van vijf weken, die elk theorieën, toepassingen en vaardigheden binnen een bepaald basisdomein van de psychologie aan de orde stellen. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Mensen in groepen: sociale psychologie
  • Verschillen tussen mensen: persoonlijkheidsleer
  • Nieuwsgierige mens: statistiek
  • Denkende mens: cognitieve psychologie
  • Veranderende mens: ontwikkelingspsychologie
  • Normaal of abnormaal: klinische psychologie
  • Werkende mens: arbeids- en organisatiepsychologie
  • Lerende mens: onderwijspsychologie

Het tweede en derde jaar

In het tweede bachelor jaar vindt verdieping en uitbreiding plaats van de onderwerpen die in het eerste jaar aan de orde zijn gesteld. Het bestaat eveneens uit acht blokken.

In het derde jaar ‘sorteer je voor’ op de masteropleiding die je in het vierde jaar wilt gaan volgen. Tevens volg je aan het begin van dit jaar een zogenaamde ‘minor’. Deze minor kan verbredend of verdiepend zijn. Bij een verbredende minor volg je enkele vakken bij een andere opleiding; bij een verdiepende minor volg je verdiepende vakken bij de opleiding psychologie. De bachelorfase wordt aan het eind van het derde jaar afgerond met een bachelorproef.

Vakken Bachelor 2
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Cognitive Psychology: Thinking and Remembering Statistics II: Explaining and Predicting History and Methods of Psychology Brain and Cognition: Perception
Practical Psychological Experiments

Practical Statistics II

Practical Ethic Debating

Practical Experimental Research in Psychology


Practical Observation Skills


 
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8

Psychometrics: An Introduction

Clinical Psychology: Anxiety and Stress Developmental Psychology: From Infancy to Old Age Organizational Psychology: Performance at Work
Practical Psychometrics, an Introduction

Practical Communication skills II

Practical Scientific Writing skills II

Practical Training for Trainers

Totale studielast: 60 ECTS

Alle hoorcolleges die in de bachelor Psychologie worden gegeven zijn in het Engels. De onderwijsgroepen zijn in het Nederlands.

Vakken bachelor 3 - afstudeerrichting Klinische Psychologie
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange Elective / Exchange Depression and Psychosis


  Practical Psychodiagnostics
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Eating, Sex and Other Needs Neuropsychology Bachelor Thesis Bachelor Thesis
Practical Anamnesis Practical Neuropsychological Diagnostics II    
Totale studielast: 60 ECTS
Vakken bachelor 3 - afstudeerrichting Brein en Cognitie
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange Elective / Exchange Foundations of Cognitive Brain Research

    Practicum Performing Replications of Psychological Research
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
 Memory The Brain Bachelor Thesis Bachelor Thesis
  Practical Brain Anatomy    
Totale studielast: 60 ECTS
Vakken bachelor 3 - afstudeerrichting Positieve organisatiepsychologie
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange Keuzevak / Exchange Leadership & Coaching


  Practical Psychodiagnostics
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Organisational Psychology Occupational Health and Safety Bachelor Thesis Bachelor Thesis
Practical Organisational Diagnosis Practical Organisational Diagnosis II
 
Totale Studielast: 60 ECTS
Vakken bachelor 3 - afstudeerrichting Onderwijs- & Ontwikkelingspsychologie
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange Minor / Exchange Keuzevak / Exchange Learning and Instruction in Schools
      Practical Psychodiagnostics
Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Engines for Learning Understanding DLYIXSEA & DY5C4LCUL14  Bachelor Thesis Bachelor Thesis
Practical Educational Psychology in Practice Practical Diagnosis of Learning Disabilities    
Totale studielast: 60 ECTS

Alle hoorcolleges die in de bachelor Psychologie worden gegeven zijn in het Engels. De onderwijsgroepen zijn in het Nederlands.

Alle onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.