Inhoud van de opleiding

Bachelor Rechtsgeleerdheid

Tijdens de bacheloropleiding leer je alles over het recht. Recht is een verzamelnaam voor alle regels die er bestaan. Sommige van deze regels zijn uitgewerkt in wetten. Het recht moet ervoor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven. Als mensen het niet met elkaar eens zijn, kan de rechter aan de hand van wetten en regels een uitspraak doen over wat er nu verder moet gebeuren. Na de juridische bacheloropleiding mag je de titel Bachelor of Laws voeren. Na de juridische masteropleiding mag je de titel Master of Laws (ofwel meester in de rechten) voeren.

Het collegejaar bestaat uit acht blokken van vijf weken. Per blok volg je één vak dat je afsluit met een tentamen. Tijdens een blok volg je:

  • onderwijsgroepen;
  • practica;
  • hoorcolleges.

Daarnaast doe je veel aan zelfstudie. Tijdens hoorcolleges wordt je geënthousiasmeerd over het rechtenvak. We bespreken de actualiteit, denk aan: de discussie over strengere straffen en die over bonussen bij banken. In onderwijsgroepen analyseer je problemen met een tutor en tien studenten: wat zegt de wet over de vrijheid van meningsuiting? Met je medestudenten bepaal je de leerdoelen en zoek je individueel informatie op die je vervolgens met elkaar bespreekt. Jouw actieve bijdrage is dan ook cruciaal.

Tijdens practica werk je aan de volgende juridische vaardigheden:

  • rechtsregels analyseren en interpreteren;
  • jurisprudentie lezen;
  • juridische teksten schrijven;
  • pleiten.