Inhoud van de opleiding

Bachelor Sociologie

Renske Keizer, head of the programme

“Sociologie kijkt naar hoe mensen met elkaar samenleven. Tijdens de bachelor sociologie krijg je inzicht in de wisselwerking tussen individu en omgeving en in de vraag hoe groepen en samenlevingen veranderen. Je leert actuele sociale vraagstukken op een wetenschappelijke manier te bestuderen en beleidsoplossingen te bedenken”.


De bachelor Sociologie richt zich op het verklaren van maatschappelijke vraagstukken waar burgers, bedrijven en overheden mee worstelen. In de bachelor richten we ons op twee grote ontwikkelingen: globalisering en lokalisering. Vanaf de start van de opleiding wordt jouw nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht gestimuleerd. Hoe komt het nu dat globalisering de werkgelegenheid en inkomensongelijkheid beïnvloedt? Waarom zorgt immigratie voor allerlei vormen van bedrijvigheid, maar ook voor culturele conflicten? Tijdens de bachelor Sociologie leer je deze maatschappelijke vraagstukken begrijpen en verklaren. Door tijdens de opleiding ook veel aandacht te besteden aan de onderzoekspraktijk, ben je als afgestudeerd socioloog in staat om tot vernieuwende analyses en oplossingen te komen voor deze maatschappelijke vraagstukken.

Het eerste jaar

In het eerste jaar leggen we de basis. Je volgt vakken in sociologie, maar ook andere vakken die behulpzaam zijn bij het verklaren van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast leer je hoe je onderzoek doet en je bevindingen te presenteren voor beleidmakers.

Vakken Bachelor 1

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Inleiding Sociologie Inleiding Bestuurskunde voor Sociologen Ontwerpen van sociaalwetenschappelijk onderzoek Quantitative methods
Inleiding academische vaardigheden Academisch Schrijven Onderzoeksontwerp  SPSS

 

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Beleid Organisatie en management Economie, welvaart en verdeling Geschiedenis van de Sociologie
Schrijven onderzoeksopzet Interviewen Presenteren Argumenteren

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar staat de praktijk en het doen van onderzoek centraal. In de praktijkervaringsweken ga je stage lopen of voer je een onderzoek uit voor een organisatie. Daarnaast voer je samen met een aantal studiegenoten zelfstandig een sociologisch onderzoek uit ('research project'). In het derde jaar volg je een ‘minor’: een specialisatie. Je verdiept je in een bepaald onderwerp binnen Sociologie. Je kunt er ook voor kiezen om op exchange te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland. Je sluit je bachelor af met een onderzoek dat je zelf uitvoert over een door jou gekozen onderwerp.

Vakken Bachelor 2

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Political Science Theoretische Sociologie Hoofdvragen van de Sociologie Stage
Schrijven betoog Schrijven literatuuronderzoek Schrijven onderzoeksvoorstel  

 

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Stage Kwalitatieve methoden Leeronderzoek Leeronderzoek
  Kwalitatieve data-analyse

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Vakken Bachelor 3

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor / Exchange (blok 1 & 2) Internationale Migratie Sociology of Globalization: Critical perspectives

 

Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8
Advanced Methods

Sociologische onderzoekspuzzels

Bachelorscriptie (blok 7 & 8)

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Onderwijsprogrammas onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.