Sociologie

Inhoud van de studie

In onze bacheloropleiding Sociologie houden we ons bezig met de grootste hedendaagse sociale veranderingen. Abstracte termen als modernisering, globalisering, flexibilisering, individualisering, secularisering en automatisering brengen echte, voelbare veranderingen met zich mee. Denk aan veranderingen op het gebied van het werk en gezinsleven, steden en staten en internationale migratie.

  • Zekerheden qua werk worden steeds vaker vervangen door onzekere flexibilisering. Werknemers weten vaak niet of ze een vast contract krijgen, zijn genoodzaakt om als zelfstandige te werken en zijn niet automatisch gegarandeerd van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen.
  • Migratie heeft het gezicht en de structuur van zowel families als steden veranderd. Hoe kunnen nieuwkomers integreren en wat zijn hun kansen in het land van aankomst?
  • Daarnaast veranderen nieuwe technologieën de organisatie van werk en het besturen van steden en landen. Waar nemen robots werk over en wat betekent dit voor arbeiders?

De bachelor Sociologie richt zich op het begrijpen en verklaren van deze veranderingen en het doorgronden van de maatschappelijke vraagstukken die ermee samenhangen. Studenten maken kennis met veel theoretische perspectieven en methoden om deze veranderingen en de gevolgen voor individuen, families, organisaties, steden, en landen te kunnen bestuderen en analyseren. Juist door deze verscheidenheid aan sociologische perspectieven en methoden, kom je als afgestudeerde bachelorstudent goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

Tijdens de bachelor sociologie leer je actuele sociale vraagstukken op een wetenschappelijke manier te bestuderen en beleidsoplossingen te bedenken
Renske Keizer
Programmacoördinator

Het eerste jaar

In het eerste jaar leggen we de basis. Je volgt vakken in sociologie, maar ook andere vakken die behulpzaam zijn bij het verklaren van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast leer je hoe je onderzoek doet en je bevindingen te presenteren voor beleidmakers.

Probleemgestuurd Onderwijs

Het tweede en derde jaar

In het tweede jaar staat de praktijk en het doen van onderzoek centraal. In de praktijkervaringsweken ga je stage lopen of voer je een onderzoek uit voor een organisatie. Daarnaast voer je samen met een aantal studiegenoten zelfstandig een sociologisch onderzoek uit ('research project').

In het derde jaar volg je een ‘minor’: een specialisatie. Je verdiept je in een bepaald onderwerp binnen Sociologie. Je kunt er ook voor kiezen om op exchange te gaan; je studeert dan voor een bepaalde periode aan een universiteit in het buitenland.

Je sluit je bachelor af met een onderzoek dat je zelf uitvoert over een door jou gekozen onderwerp.

Praktijkgericht

Een ander belangrijk kenmerk van de opleiding Sociologie in Rotterdam is de praktijkgerichtheid. In het eerste jaar krijg je Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Je lost in kleine onderwijsgroepen actuele vraagstukken op. Naast elk kennisvak staat een practicum waarin essentiële beroepsvaardigheden worden opgedaan, zoals het schrijven van een onderzoeksrapport en het presenteren van bevindingen. Ook wordt er in het tweede jaar 10 weken stage gelopen, zodat er al vroeg in de opleiding kennis kan worden gemaakt met de sociologische praktijk.

Samenwerking Bestuurskunde

Bedrijven, overheden en organisaties willen voorspellen en beslissen. Om sociologische kennis over de samenleving te kunnen vertalen naar beleid voor overheden en andere organisaties, is het belangrijk om kennis te hebben van beleid en bestuur. Sociologie in Rotterdam onderscheidt zich van opleidingen Sociologie elders in het land doordat er nauw wordt samengewerkt met de opleiding Bestuurskunde. Rotterdamse sociologen beschikken niet alleen over een breed palet aan theoretische perspectieven en methoden, maar weten ook de vertaalslag van sociologisch onderzoek naar effectieve beleidsmaatregelen te maken. Hierdoor hebben zij een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Kortom: we leiden onze studenten op tot sociologen die de samenleving en veranderingen binnen deze samenleving begrijpen, kunnen uitleggen en er kritisch op kunnen reflecteren.

Vakken

Hoorcolleges kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands worden gegeven, afhankelijk van het vak. Werkgroepen zijn in het Nederlands, maar de literatuur is in het Engels.

Alle onderwijsprogramma's onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie via de links) kunnen geen rechten worden ontleend.